Kurucu Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı

Sevgili MEF Üniversitesi Adayları,

Eğitim grubumuz içerisinde yer alan MEF Dershaneleri 1972 yılında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren MEF Okulları ise 1996 yılında kuruldu. Bu kurumlarda sorgulamayı ve araştırmayı bilen, kendine güvenen, lider vasıflı iki yüz binden fazla genç yetiştirdik. MEF Eğitim Kurumları olarak bugüne kadar eğitimde birçok yeniliğin öncülüğünü üstlendik. Elbette en büyük gururumuz ve motivasyonumuz; MEF Eğitim Kurumları altında yetişen, yaşadığı dünya için sorumluluk duyan, dürüst, adaletli ve cesur gençlerimizdir. 

Bugün, başarılarla dolu 43. hizmet yılını geride bırakan MEF Eğitim Kurumları, eğitim alanındaki deneyimlerini bir yükseköğretim kurumuyla taçlandırıyor. 2014-2015 Akademik Yılı’nda İstanbul’un iş ve ticaret merkezi Maslak’taki kampüsünde eğitim-öğretime başlayan ‘‘MEF Üniversitesi’’, toplumun yükseköğrenim ihtiyaçlarını karşılayan ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı verecek, yükseköğretim eğitimine yenilikler getirecek önemli bir bilim merkezi olma hedefiyle açıldı. 

Üniversite eğitimi; kişiye sadece belli bir kariyer süresince yetecek bilgiyi değil, kişinin hayat boyu ihtiyaç duyacağı bilgiyi ve deneyimi elde etmesini sağlayacak bir zihin alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Aldığı eğitim; hayatının her alanına hakim olacak nesiller yetiştirmeyi hedefler. Biz MEF Üniversitesi’ni  ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendini sürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye saygılı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcı girişimcilik ve liderlik özellikleri olan gençler yetiştirmek hedefiyle kurduk. 

MEF Eğitim Kurumları’nda olduğu gibi öğrencilerimizi her konu hakkında tartışabilen, fikir yürütebilen, sorgulayabilen, sadece mesleki bir uzmanlık değil, hayata yönelik bir vizyon ve duruş geliştirmiş bireyler olarak yetiştirme gayretinde olacağız. 

Öğrencilerimizin en ileri teknolojik donanım ve imkanlara sahip olacakları  eğitim-öğretim modelimizle düşünsel dünyasını zenginleştirmeyi, eğitimleri süresince ilgi duydukları diğer alanlarda da kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve içinde bulundukları topluma karşı sorumlu bireyler haline gelmelerini desteklemeyi hedefledik. Yeni eğitim-öğretim modelimiz ile daha önce MEF Eğitim Kurumları aracılığıyla ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine getirdiğimiz yenilikler gibi yükseköğretimde eğitim-öğretim anlayışını da değiştiriyoruz. Uygulayacağımız eğitim-öğretim modeli ile sınıflarda aktif öğrenme ortamını yeniden düzenliyoruz. 

Bugüne kadarki gayem; öğrencilerimize yüksek standartlara sahip çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı yaratmaktı. Bu çabamızın en büyük ateşleyicisi ise, kurum kültürümüzün içine yerleşmiş olan daha iyiye ulaşma heyecanı ve şevki ile MEF Eğitim Kurumları’nda yetişen pırıl pırıl gençlerimizle duyduğumuz gururdur.  Aynı gururu MEF Üniversitesi ile yaşamak için büyük bir heyecan duyuyorum. MEF Eğitim Kurumları’nın değerleri ile bilimin ışığında, ülkesi ve dünya için sorumluluk duyan, dürüst, adaletli, ifade ve inanç özgürlüklerine saygılı nice mezunlar yetiştirmek ve onların başarısı ile gururlanmak istiyorum. 

Sizleri de, bu heyecan ve gururu paylaşmak için MEF’li olmaya davet ediyorum.

Başarı dileklerimle,

Dr. İbrahim Arıkan

Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı

1941-

Özgeçmiş

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul