Canlandırma Kliniği

Canlandırma Kliniğinin amacı, öğrencilerin farazi dava yarışmalarına ve/veya arabuluculuk simülasyonuna katılmalarını sağlayarak öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır. Canlandırma Kliniği bünyesinde yer alan farazi dava yarışmaları çalışmaları için İstanbul Barosu tarafından belirlenen gönüllü avukatlar, MEF Üniversitesi Canlandırma Kliniğinde görev alan öğrencilerden oluşan takımlar ile eşleştirilecek ve öğrencilere dilekçelerin hazırlanması ve sözlü sunum çalışmalarında destek olacaklardır. Canlandırma Kliniği bünyesinde yer alan arabuluculuk simülasyonu çalışmaları için ise İstanbul Barosu tarafından yönlendirilecek olan gönüllü arabulucular, arabuluculuk faaliyetine ilişkin yapılacak olan canlandırmalar konusunda öğrencilere destek olacaklardır. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.