Programın Amacı

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, adalet anlayışına ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sadece yürürlükteki hukuk kurallarını değil, hukukun genel ilkelerini kavrayan, analitik ve eleştirel düşünen, objektif bir yaklaşım benimseyen hukukçular yetiştirmek amacındadır. Hedefimiz, yaratıcı, yeniliğe açık, çok yönlü öğrenci ve araştırmacıları desteklemektir. Bu amaçla hem klasik eğitim araçlarından hem de Flipped Classroom gibi yenilikçi yöntemlerden faydalanılmaktadır.

Program Profili

Programımız, adalet ve hakkaniyet bilinci ve duygusu güçlü, dil ve ifade yeteneği gelişmiş, hukuk bilimi alanında yetkin ve bu sebeple hukuk kuralı yaratma konusunda yetenekli; mevcut hukuk kurallarını uygulama ve mesleki becerilerini ifada yaratıcı, hukukun temel prensiplerine hakim; hukuk İngilizcesi yetkinliğine sahip, kamu ve özel sektörde mesleklerini ifa edebilecek hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın en önemli ayırt edici unsuru, alanında güçlü ve uzman akademik kadrosu ve öğrenci sayısının azlığının yanında, bazı hukuk derslerinin dünyada yeni gelişen “Flipped Learning” modeli ile yapılmasıdır. Amaçlarımız doğrultusunda programda, toplumumuz özelinde önem kazanan mülteciler, şiddet, toplumsal cinsiyet, nörobilim, bilişim, sağlık, çevre gibi konuları içeren derslerin yanında uluslararası alanda öne çıkmış dersleri de içeren geniş seçimlik ders kategorisine yer verilmiştir. Dil ve ifade yeteneğini geliştiren performans dersleri arasında güzel konuşma sanatı dersinin yanında hukuki perspektifleri ile sinema, edebiyat, sanat dersleri yer almaktadır. Programda, hukuk uygulaması yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan yeni eğitim teknikleri arasında staj, sertifika programları, öğrencilerin hukuki bilgilerini pratik alana aktarma imkânı sağlayan hukuk kliniği ve kurgusal duruşma dersleri yer almaktadır. Program kapsamında, hukuk İngilizcesi yetkinliklerini geliştirmek amacıyla seçmeli ve zorunlu derslerin toplam kredisinin en az %30’unun İngilizce derslerden oluşması mezuniyet koşulu olarak öngörülmüştür. Entelektüel yaşamı desteklemek amacıyla düzenli olarak sektörel ve akademik temele dayalı konferans, seminer, paneller düzenlenmektedir.

İstihdam Olanakları

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları aldıkları geniş hukuk formasyonu sayesinde hakimlik, savcılık, kaymakamlık, noterlik, avukatlık yapabilir; kamu kurum ve kuruluşlarında veya banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere özel sektörde görev üstlenebilirler.