Mezun Olunca

Hukuk eğitimi, öğrencilerine çok farklı alanlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi de eğitim kadrosu ve zengin ders programı sayesinde öğrencilerinin mesleki yaşamlarını tercihleri doğrultusunda yönlendirmelerine imkan tanıyacaktır.

Hukuk Fakültesi mezunlarının büyük çoğunluğu avukatlık yapmaktadır. Temel derslerin yanında öğrencilerin ilgileri doğrultusunda seçebileceği çok sayıdaki seçmeli ders, Fakültemiz mezunlarının hem ilgi duydukları alanda uzmanlaşmalarını hem de teorik bilgilerini pratiğe dökmeyi öğrenmelerini sağlayacak ve böylece avukatlık mesleğinde ilerlemek isteyenlere faydalı olacaktır. Buna benzer olarak mezunların bankalara, uluslararası şirketlere, uluslararası kuruluşlara, yabancı gerçek ve tüzel kişilere hukuk danışmanlığı hizmeti vermeleri mümkündür.  

Ders programımızda kamu hukuku dersleri,  hem zorunlu hem de seçmeli dersler arasında zengin şekilde yer almaktadır. Bu sayede öğrencilerin kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak çalışmak için gereken altyapıyı oluşturması mümkün kılınmıştır. Fakültemizde İngilizce başta olmak üzere yabancı dile verilen önem ve seçmeli dersler sayesinde yabancı dillerin hukuk alanındaki kullanımının desteklenmesi, öğrencilerin uluslararası örgütlerde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmasına ve diplomatlık için gereken donanıma sahip olmasına imkan tanımaktadır.  

Hukuk Fakültesi mezunları hakim ve savcı olarak da çalışabilmektedir. Vermeyi amaçladığımız formasyon, öğrencilerimizi bu mesleklerin girişindeki sınavlara da mesleğin icrasına da hazırlayacaktır. Fakültemiz mezunları, noterlik de yapabileceklerdir.

Ders programımızda teorik derslere verilen ağırlık öğrencilerin sağlam bir hukuk nosyonu oluşturmasını sağlayarak akademisyen olmak isteyenlerin bu yönde ilerlemesini kolaylaştıracaktır. 

Bunların yanı sıra Hukuk Fakültesi Mezunları hukuk dışı alanlarda da iş imkanına sahiptir. Disiplinler arası çalışmalar yapma ve iletişim, iktisat, işletme, siyaset gibi alanlarda çalışma imkanı bulunmaktadır. 

Mezun olduğunda iş olanakları: 

avukatlık, 

hakimlik, savcılık, 

noterlik, 

danışmanlık, hukuk müşavirliği, 

akademisyenlik, 

diplomatlık,

iletişim, iktisat, işletme, siyaset