Staj ve Sertifika Programları Kurulu:
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Beril Özcanlı
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Erson Asar

Mazeret ve Kayıt Dondurma Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Erson Asar
Dr. Öğr. Üyesi İ.G. Pelin Işıntan

Ders Muafiyet Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi İ.G. Pelin Işıntan
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Hacımuratlar Sevinç

Tanıtım Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi Emine Karacaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi İ.G. Pelin Işıntan

Mezuniyet Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi Emine Karacaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi İ.G. Pelin Işıntan

Erasmus Koordinatörlüğü:
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Beril Özcanlı