2023 - 2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal Programı

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi, MEF Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve MEF Üniversitesi Senatosu kararı uyarınca Üniversitemizin bölümleri için Çift Anadal Programı başvuruları alınacaktır.

 • Başvurular online başvuru formu aracılığıyla yapılır.

 • Başvuru kabul edildikten sonra kesin kayıtlar eposta üzerinden yapılacaktır.

Çift Anadal Programı Başvuru Takvimi

Başvurular 1-5 Şubat 2024 Saat 17:00
Başvuruların Değerlendirilmesi 6 Şubat 2024
Sonuçların İlanı (SIS Üzerinden) 6 Şubat 2024 Saat 17:00
Son Kayıt Tarihi Bkz. Akademik Takvim
Online Ders Kayıtları Bkz. Akademik Takvim
Derslerin Başlangıcı

Başvuru Koşulları

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması

 • Anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında olması

 • Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.72/4.00 olması

 • Esas anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması veya çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı ya da üstü bir puana sahip olması

 • ÖSYM'nin belirlediği baraj başarı şartlarını sağlaması gerekmektedir.

 • Başka bir çift anadal programına kayıtlı olmaması

Başvurular SIS üzerinden yapılacaktır. SIS üzerinden nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Kontenjanlar

Çift anadal programı kontenjanları için tıklayınız.

Burslar

(Ek: Senato-15.04.2019-59) ÇAP nedeniyle eğitim-öğretim süresi uzayan öğrencilerin burs oranlarının sadece ÇAP yaptıkları bölüm için uygulanmak üzere, bursunun 1 yıl daha uzatılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Fakültelerin ilgili komisyonlarınca değerlendirilir. Adaylarla gerektiğinde mülakat için irtibata geçilebilir. 

 • Başvuran aday sayısının belirtilen kontenjandan yüksek olması durumunda adaylar genel not ortalamasına göre sıralanır.

 • Çift anadal programına kabul, ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla kesinleşir.

 • Değerlendirme sonuçları Çift Anadal Programı Takviminde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar adayların SIS anasayfalarında yayınlanır.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul