Görev ve Sorumluluklar

 • Öğrenci kayıtlarının yapılması ve arşivlenmesi,

 • Fakültelerden gelen bilgi doğrultusunda müfredatın Öğrenci Bilgi Sistemine tanımlanması,

 • Öğrenci ders seçimleri ve ders ekleme-bırakma sürecinin sistem üzerinden işlerliğinin sağlanması,

 • Akademik koordinatör tarafından hazırlanan dönemlik ders programlarının sistem üzerinde tanımlanarak öğrencilere ulaştırılması,

 • Yatay geçiş başvurularının takibinin yapılması, başvuru takvimi, koşulları ve kontenjanlarının mevzuata uygun şekilde hazırlanması ve Senatoya sunulması; Senatodan gelen kararın sisteme işlenmesi ve YÖKSİS’e girişinin yapılması,

 • Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan öğrenciler ile başka üniversitelerden MEF Üniversitesine geçiş yapan öğrenciler ile ilgili gerekli resmi yazışmaların Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi, öğrencilik durumlarının YÖKSİS üzerinde güncellenmesi,

 • ÇAP ve yandal başvuru sürecinde, başvuru takvimi, koşulları ve kontenjanlarının mevzuata uygun şekilde hazırlanması ve Senatoya sunulması; Senatodan gelen kararın sisteme işlenmesi,

 • Öğrencilerin mezuniyet koşullarının kontrol edilmesi, ön koşulları sağlayan öğrenci listelerinin fakültelere iletilmesi; fakültelerin kendi kontrolleri sonrası gelen mezuniyet kararı doğrultusunda öğrencilerin mezuniyet ve diploma işlemlerinin gerçekleştirilmesi; diploma defterinin imzalatılması ve diplomaların öğrencilere teslimi,

 • Transfer başvurularının alınması, fakültelere iletilmesi ve fakültelerden gelen kararların sisteme işlenmesi,

 • Akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrencilerin akademik durumları incelenerek başarı bursu almaya hak kazanabilecek öğrencilerin belirlenmesi, ilgili listenin Yurtlar, Burslar Koordinatörlüğü’ne iletilmesi,

 • İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda istatistiki verilerin sağlanması ve raporlanması,

 • Öğrenci ve kurum bazlı resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi,

 • Her akademik yıl sonunda bölüm, fakülte ve üniversite derecelerinin belirlenmesi ve fakültelere iletilmesi,

 • Akademik takvimin hazırlanması ve Senatoya sunulması; Senato tarafından onaylanan takvimin öğrencilere duyurulması ve sisteme girişlerinin yapılması,

 • Ders değerlendirme anketinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açılması, anket sonuçlarının akademisyenler ve yöneticilerle paylaşılması,

 • Sınıf rezervasyon taleplerinin toplanması, rezervasyonların gerçekleştirilmesi ve takibi,

 • Eğitim-öğretim ile ilgili yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması, değişikliklerin takip edilmesi,

 • Öğrenci Bilgi Sistemi'nin işletilmesi,

 • Online ders kayıtlarının yürütülmesi,

 • Öğrenciler tarafından talep edilen belgelerin temin edilmesi ve öğrencilere ulaştırılması,

 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinde gereken belge taleplerinin karşılanması,

 • Görevi gereği sahip olduğu bilgilerin gizliliğinin sağlanması,

 • Yöneticisi tarafından verilecek ve Öğrenci İşleri kapsamına giren diğer sorumlulukların yerine getirilmesi,

 • Kendisine bağlı ekibin koordine edilmesi, performans takibinin yapılması ve ekibin geliştirilmesi.

Sınıf Rezervasyonları

Öğrenciler:
Kulüp etkinlikleri için rezervasyonlar Spor ve Kulüp Etkinlikleri Koordinatörlüğü aracılığıyla yapılmaktadır.

Akademik ve İdari personel:
Sınav, seminer, ek ders gibi ihtiyaçlarınız için Sınıf Rezervasyonu Talep Formu'nu doldurmanız gerekmektedir. 

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul