Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

Kayıtlı oldukları programın tüm mezuniyet koşullarını yerine getirerek ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Enstitü tarafından mezuniyet kararı alınan öğrenciler, "mezun" durumuna geçerek diploma ve diğer belgeleri almaya hak kazanırlar.

Mezun Öğrenciler İçin Düzenlenen Belgeler

Diploma Kayıtlı olduğu anadal ve/veya çift anadal programından mezun olan öğrencilere verilir.
Diploma Eki Kayıtlı olduğu anadal ve/veya çift anadal programından mezun olan öğrencilere kazandığı yetkinlikleri göstermek üzere düzenlenir.
Yandal Sertifikası Kayıtlı olduğu yandal programını başarıyla tamamlayan veya çift anadal programından ayrılarak yandal programı yükümlülüklerini tamamlayan öğrencilere düzenlenir.
Yüksek Onur/Onur Belgesi Genel not ortalaması 3,50 ve üstü olan mezunlara Yüksek Onur Belgesi; 3,00 ile 3,49 arasında olan mezunlara Onur Belgesi düzenlenir.

Diploma ve Diğer Belgelerin Basımı ve Dağıtımı

Diplomaları hazırlanan öğrencilerimize mail ile bilgilendirme yapılmaktadır. Mezunlarımız aşağıdaki Diploma Rezervasyon Formunu doldurarak kendilerine uygun bir günde imza karşılığında Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak teslim alırlar.

https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/DiplomaTeslimRezervasyonu​

Onur ve Yüksekonur Belgesini almak isteyen mezunlarımız fakülte sekreterlerine e-mail göndererek belgelerini talep edebilirler.

Diploma Teslimi İçin Tamamlanması Gereken Yükümlülükler

İlgili Birim İşlemler
Dekanlık/Müdürlük Varsa zimmetli malzemenin iadesi
Kütüphane Direktörlüğü
C Blok 3. Kat
Varsa kitap, görsel/işitsel materyalin iadesi ve kütüphane hesabının kapatılması
Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Rektörlük 3. Kat
Varsa mali yükümlülüklerin tamamlanması
Bilgi İşlem Direktörlüğü
A Blok 1. Kat
Varsa zimmetli cihaz ve teçhizatın teslim edilmesi, öğrenci kartının teslim edilmesi
Uluslararası Ofis Direktörlüğü
A Blok 5. Kat
Varsa iade edilmesi gereken hibe veya mezuniyet sonrası staj işlemlerinin tamamlanması
Spor ve Kulüp Koordinatörlüğü
A Blok 3. Kat
Varsa zimmetli ekipman ve benzerinin teslim edilmesi

Diplomaların Doğrulanması Hakkında

Üçüncü tarafların, MEF Üniversitesi diplomalarını doğrulamak için bu adresteki formu doldurmaları gerekmektedir. Eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul