Pro Bono Hukuk Kliniği

Pro Bono Hukuk Kliniğinin amacı, adalete erişimde güçlük sağlayan bireylerin, avukatlık hizmetine ücretsiz olarak erişimlerinin sağlanmasına ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersi alan öğrencilerin, toplum yararına davaların takibi ve çözümünde yer alarak mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır. Pro bono çalışmaları için gönüllü olanlar arasından İstanbul Barosu’nun görevlendirmesiyle belirlenen avukatlar, MEF Üniversitesi Pro Bono Hukuk Kliniğinde görev alan öğrenciler ile eşleştirilerek, avukatların pro bono dava ve danışmanlık dosyalarını, öğrenciler ile birlikte takip etmesi sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, İstanbul Barosu’nun yönlendireceği gönüllü arabulucuların yanında ve onların gözetiminde, arabulucu yardımcısı olarak da faaliyet göstermektedir. MEF Üniversitesi Pro Bono Hukuk Kliniğince verilecek dava ve danışmanlık hizmetleri ile her türlü faaliyetin; insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, hayvan hakları, tüketici hakları gibi alanlarla ilgili olması esastır. Klinik tarafından kabul edilen başvuruların hukuki süreçleri, kazanç elde etme amacı taşımadan, gönüllü olarak ve avukatlık meslek kurallarına uygun bir şekilde yerine getirilmektedir. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.