Yasama Kliniği

Yasama Kliniğinin amacı, öğrencilerin mevzuatta yer alan belirli düzenlemeleri inceleyerek, düzenlemede yer alan hukuki sorunları tespit etmeleri ve bu sorunları gidermeye yönelik tasarılar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeleri suretiyle öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır. Yasama Kliniği çalışmaları için İstanbul Barosu tarafından yönlendirilecek olan gönüllü avukatlar, MEF Üniversitesi Yasama Kliniğinde görev alan öğrencilerden oluşan takımlar ile eşleştirilerek, avukatların çalışma sürecinde öğrencilere destek olmaları sağlanmaktadır. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.