Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği

Hukuk Klinikleri özelinde faaliyet gösteren “sokak klinikleri”, hukuk ihtisası olmayan  kişilere, hâlihazırda hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından temel hukuki bilgilerin aktarılması etkinlikleridir.

Yurtdışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde değişik örneklerine rastlanan bu faaliyet kapsamında; öğrenciler, sivil toplum kuruluşları üye ve gönülleri ve farklı alanlarda ihtisas sahibi olan bireyler; interaktif bir biçimde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılarak hukuki bilgi edinmektedirler. Verilen dersler, özellikle günlük hayatta karşılaşılan hukuki problemlere dair sosyolojik bulguları ve bu problemlerin çözümüne yönelik hukuki çareleri içermektedir. Bu kapsamda bilhassa aile hukuku, kişisel verilerin korunması, hayvan hakları hukuku, internet hukuku gibi güncel alanlarda katılımcılar bilinçlendirilmektedir. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.