MEF Üniversitesi Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA)

MEF Üniversitesi Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (International Law Students Association - ILSA), 2017 yılında MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve şu anda yaklaşık 100 üyesi bulunmaktadır. Kulüp, Washington D.C’de 1962 yılında kurulan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ILSA organizasyonunun üniversitemizdeki temsilcidir. 

MEF ILSA, akademik konferanslar, zirveler, yayınlar ve yarışmalar aracılığıyla öğrencilerin henüz lisans düzeyinde uluslararası hukuk alanında akademik beceri ve tecrübeler kazanmasını ve profesyonel hayata hazırlanmasını amaçlar. Bunun yanında ILSA temsilciliklerinin global koordinasyonuyla dünyanın farklı bölgelerinde bulunan hukuk öğrencilerinin diyaloglarını artırmak ve network olanaklarını geliştirmek mümkün olmaktadır.

MEF ILSA, genişleyen ağıyla birlikte aktif üyeler, mezunlar ve global ILSA öğrencileri arasındaki iletişimi kolaylaştırarak üyelerinin akademik ve sosyal becerilerini geliştiren ILSA temsilciliklerinin başında gelmeyi amaçlamaktadır.

Faaliyetler

MEF ILSA, geçtiğimiz dönemlerde kuruluş amaçları doğrultusunda öğrencilerin akademik ve sosyal yetkinliklerine katkı sağlayacak birçok faaliyette bulunmuştur.

 1. Lex Ferenda Hukuk Dergisi
  2021 yılında kurulan ve tamamen öğrencilerin inisiyatifiyle ilerleyen, MEF ILSA kulübünden özerk bir yapıda olan Lex Ferenda Hukuk dergisi, öğrencilerin akademik bir yayının üretilmesi sürecine aktif katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler, editörlük, tasarım, röportaj, karar inceleme gibi faaliyetleri bizzat yerine getirmektedir. Ayrıca derginin yalnızca öğrenci makalelerinden oluşan ek sayılarıyla birlikte öğrencilerin doğrudan kendi yayınlarını üretme deneyimi de kazanmakta ve böylece akademik yetkinliklerini genişletme olanağı bulmaktadırlar.

 2. Söyleşiler

  Öğrencilerin misafir akademisyenlerle doğrudan iletişim kurup tartışabildiği, konuları uzmanından dinleyerek ve uzmana sorular sorarak aktif bir katılımla öğrenebildiği söyleşiler, üyelerin hukuki bilgisini pekiştirmektedir.

 3. Zirveler

  Zirvelerde öğrenciler, alanında uzman birden çok akademisyenin katılımıyla birlikte belirli bir konuyu farklı boyutlarıyla kavrama, farklı bakış açılarını duyma olanağına sahip olmaktadır. 

 4. Büro Ziyaretleri

  Mezun olduktan sonra profesyonel yaşamına avukat olarak devam etmek isteyen öğrencilerin çalışma hayatına ilk elden tanık olmaları ve tecrübeli avukatlara doğrudan sorular sorabilmeleri için çeşitli avukatlık bürolarına ziyaretler düzenlenmektedir. 

 5. Meclis Simülasyonları

  Yalnızca lisans öğrencilerinden oluşan bir farazi parlamento ile öğrencilerin sosyalistler, liberaller, cumhuriyetçiler, merkez sağ, yeşiller ve milliyetçiler olmak üzere altı grupta toplanarak kanun yapım sürecine adeta bir milletvekiliymiş gibi katıldığı meclis simülasyonu etkinlikleriyle öğrencilerin Anayasa Hukuku başta olmak üzere birçok dersi ilgilendiren kanun yapım sürecini birinci elden deneyimlemeleri ve kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri sağlanmaktadır.