HAVVA KARAGÖZ

Prof. Dr.

T: 2123953604
M: karagozh@mef.edu.tr
Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Roma Hukukunda Adalet iustitia ve Hakkaniyetin aequitas Anlamı ve Gerçekleşme Biçimi
 • Genetik Teşhisler Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu
 • Stoisyen Düşüncenin Roma Hukukuna Etkisi ve Doğal Hukuk Ius Naturale Anlayışı
 • Digesta nın Hazırlanma Şekli ve Sistematiği Hakkında Düşünceler
 • Roma Hukukunda Lex Commissoria Yasağının Kapsamı ve Bu Yasağın Uygulama Alanını Daraltan Uygulamalar
 • Una Sorte di Ponte tra Traditio e il Sistema Consensuale
 • Il Trasferimento del Credito in Diritto Romano
 • Dolus Malus un Vizio Della Volonta in Diritto Romano
 • Roma Hukukunda Mandatum Post Mortem Ölümden Sonra Başlayan Vekalet
 • Zilyetliğin İktisabı ve Kaybına Dair D 41 2 nin Latince den Çevirisi ve Şerhi

Bildiriler

 • Üniversite Hastanelerinin Hukuki Durumu ve Diğer Güncel Sorunlar
 • Sağlık Çalışanlarının Disiplin ve İdare Hukuku Sorumluluğu
 • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu’
 • Özel Hastanelerin Sorumluluğu
 • Özel Hastanelerin Sorumluluğu
 • ‘Sağlık Personelinin Özel Hukuk Sorumluluğu’
 • ‘Secularity in Turkish Legal Education and Roman Law’
 • Different Meanings of Regula Iuris in the Classical Period
 • Roma Hukukunda Hile ve Türk Hukukuna Yansıması
 • Türkiye de İsviçre Borçlar Kanunu ve İsviçre Medeni Kanunu nun İktibası ve Avrupa daki Yasalaştırma ile Karşılaştırma
 • Il Constitutum Possessorium
 • Genetik Teşhisler Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu
 • Iustinianus un Kanunlaştırması ve İstanbul La Codificazione di Giustinianeo e Istanbul
 • Iustinianus un Emirnamelerine göre Corpus Iuris in hazırlanmasındaki Amaç ve Bunun Modern Dünyadaki Gerçekleşme Biçimi
 • Türk Hukukunda Kişi ve Kişilik Kavramı
 • Sağlık Çalışanlarının İdare Hukuku Sorumluluğu
 • Reception of Civil Law İn Turkey
 • Reception of Law in Turkey
 • Türkiyede İsviçre Borçlar Kanunu ve İsviçre Medeni Kanunu nun İktibası ve Avrupa daki Yasalaştırma ile Karşılaştırma
 • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
 • Türk Hukukunda İntifa Hakkının Korunması
 • L insegnamento Del Diritto In Turchia
 • Physicians Civil Law Liability in Turkey
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul