KADİR BERK KAPANCI

Prof. Dr.

T: 2123953753
M: kapancib@mef.edu.tr
Oda No: 564
Doktora
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Bir Yıldan Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Türk Lirası Üzerinden Belirlenmesinde TBK m 344 f 1 c son un Yorumlanması
 • Türk Ticaret Kanunu nun 7 maddesinde Öngörülen Ticari İşlerde Teselsül Karinesi Tam Anlamıyla Uygulanabilir Durumda Mıdır
 • Sözleşmesel Sorumlulukta Tazminat Edimiyle Sözleşme Cezası Arasındaki İlişki
 • Tahkimde İhtiyatî Tedbirlere İlişkin Bazı Meseleler
 • Aile Hukukunun Özellikleri İlkeleri ve Gelişimi
 • Paylı Mülkiyet Konusu Taşınmaz Malın Paylarından Biri Rehin Hakkıyla Kayıtlandıktan Sonra Aynı Malın Tamamı Üzerinde Bir Başka Rehin Hakkı Daha Kurulabilir Mi TMK m 692 f 2 üzerine Bir İnceleme
 • Dönme Cezası TBK m 179 f 3 ve Cayma Parası TBK m 178 Kavramları Arasında Kısa Bir Karşılaştırma
 • Satıcının Satış Konusuyla İlgili Olarak Verdiği Saf Garanti Taahhütleri
 • Çocuğun Medeni Hukuk Kuralları Çerçevesinde Şiddete Karşı Korunması
 • Art Arda Teslimli Satış Sözleşmelerinde Satıcının Borçlu Temerrüdüne Bağlı Sonuçlar
 • Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Kararlarına Etkisi TBK m 74
 • Türk Borçlar Kanunu nun 14 maddesinin Öngördüğü Yeni Şekil Düzenlemesinin Getirdikleri

Bildiriler

 • General Risk Liability Under TCO and its Implications in Insurance Law: Is it a Frankestein's Monster?
 • Yapay Zekâya “Hukuki Kişilik” Tanınması Düşüncesi: Yerinde ve Gerekli mi, Zorlama ve Gereksiz mi?
 • TTK m. 128 f. 2 Hükmü Uyarınca Tapu Siciline Düşülmesi Öngörülen Şerh Kaydı Üzerine Düşünceler
 • Yapay Zekanın Muhakeme Üretimi: Avantajlar ve Riskler
 • Yapay Zekânın Medeni Hukuk Perspektifinden Değerlendirilmesi: Hukuki Statü ve Sorumluluğa İlişkin Mevcut ve Muhtemel Sorunlar
 • Yapay Zekâ ve Özel Hukuk Sorumluluğu
 • Özel Hukuk Penceresinden Blokzincir
 • Yargıtay’ın Avalde Eşin Rızasının Aranmamasına İlişkin E. 2017/4 K. 2018/5 Sayılı Ve 20.04.2018 Tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı Üzerine Değerlendirmeler
 • La codification du droit en Turquie au XXème siècle
 • Droit des contrats : spécificité du droit turc
 • Vekâlet Sözleşmesi
 • Close Link Between the Right to Specific Performance and Penalty Clauses: A Comparative Approach
 • Exécution en nature
 • Law Clinics as a Teaching Method in Legal Education
 • Où va l arbitrage de groupe class arbitration dans l arbitrage international
 • Bitcoin Yeni Bir Para
 • Yargıtay ın Öteki Kadın Tazminatı İçtihatlarının Değerlendirilmesi
 • Müteselsil Borçlulukta Dış ve İç İlişkiler Haksız Fiillerde Teselsül
 • Satıcının Satış Konusuyla İlgili Olarak Verdiği Saf Garanti Taahhütleri
 • Turkish National Report on Contractualisation of Family Law Contractualisation of Family Law Is it possible in Turkey
 • Çocuğun Medeni Hukuk Kuralları Çerçevesinde Şiddete Karşı Korunması
 • CISG a Tabi Sözleşmelerde Ceza Koşulu ve Götürü Tazminat
 • Corporate Governance Reform in Turkey
 • Property Transfers as Security
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul