İLBER ORTAYLI

Prof. Dr.

M: ortaylii@mef.edu.tr
Doktora
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
The University of Chicago
Lisans
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Ottoman Family Law and The State in The Nineteenth Century
 • 'Osmanlı' Kimliği
 • Osmanlı Kadı'sının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine
 • Osmanlı Kadısı: Tarihi Temeli ve Yargı Görevi
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri Reformlar ve Polonyalı Mülteci Subaylar
 • Yaşayan Türkologlar: Andreas Tietze
 • Türkiye'de Klasik Çağın Algılanması
 • Türk Belediyesinin Denetim Yetkisinin Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu
 • Tiyatroda Tarihi Oyunlar Üzerinde Siyasal Bir Analiz Denemesi
 • Some Observations on American Schools in the Ottoman Empire
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Okulları Üzerine Bazı Gözlemler
 • Ortodoks Kilisesi
 • On the Role of the Ottoman Kadı in Provincial Administration
 • İkinci Viyana Kuşatmasının İktisadi Sonuçları Üzerine
 • İstanbul'un Mekansal Yapısının Tarihsel Evrimine Bir Bakış
 • 1727 Osmanlı-Avusturya Seyr-ü Sefain Sözleşmesi
 • Devenin Taşıma Maliyeti Eğrisi Üzerine Bir Deneme
 • Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars
 • Cumhuriyet ve Mülkiye
 • Büyük Fransız İhtilali Üzerine Düşünceler
 • 18. Yüzyılda Akdeniz Dünyası ve Genel Çizgileriyle Türkiye
 • 17. Yüzyıl Sonlarında Orta Anadolu Vilayetlerinin Toplumsal-Ekonomik Durumu
 • 16.Yüzyıl Alman Seyahatnamelerinde Türkiye
 • 19. Yüzyıl Sonunda Suriye ve Lübnan Üzerinde Bazı Notlar
 • Die Gesellschaftlichen Und Wirtschaftlichen Folgen Der Zweiten Belagerung Wiens Für Das Osmanische Reich
 • Formation of National Identity among Balkan Peoples
 • The Evolution of the Spatial Pattern of İstanbul
 • Die Einflüsse des spatosmanischen bürokratischen Systems auf die republikanische Bürokratie
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul