BİLGE ERSON ASAR

Dr. Öğr. Üyesi

M: ersonb@mef.edu.tr
Bütünleşik Doktora
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Lisans
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Şikago Konvansiyonu’nun 83BİS Maddesinin Uluslararası ve Türk Havacılık Hukukuna Etkileri
 • Diplomatik İlişkileri Yürüten Devlet Görevlileri
 • Feminizm ve Uluslararası Hukuk

Bildiriler

 • State-Sponsored Cyber Attacks and Precluding Wrongfulness: The Case of Cyber Attacks on COVID-19 Vaccine Data
 • Uluslararası Hukukun Gri Alanı: Siber Faaliyetler Ekseninde Devletin Egemenliğine İlişkin Güncel Tartışmalar
 • AİHM’in Maktouf ve Damjanovic v. Bosna Herkes Kararı Üzerine Değerlendirmeler
 • Akdoğdu-Türkiye Kararı Çerçevesinde Devletin Gözaltında Bulunan Kişiler Bakımından Sorumluluğunun Yaşam Hakkı Açısından Değerlendirilmesi
 • Usta ve diğerleri- Türkiye Kararı ve Uluslararası Düzenlemeler Işığında Yaşam Hakkı Açısından Kolluğun Silah Kullanma Yetkisinin Değerlendirilmesi
 • Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Uluslararası Hukuk
 • Şiddetin Önlenmesi Konusunda Uluslararası Araçlar
 • Uluslararası Hukukta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
 • International Law in Turkish Legal System
 • Uçuş Emniyetine Bir Tehdit Olarak Kural Tanımaz Yolcu
 • Judicial independence in Turkey
 • Inadmissible Person on the Border
 • AİHM Kararları Işığında 301. Maddenin Değerlendirilmesi
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul