SÜHEYL BATUM

Prof. Dr.

M: batums@mef.edu.tr
Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans
Universite Paris 1 Pantheon-Sorbone

Makaleler

  • "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3.maddesi, AİHM ve Türkiye (Uygulama ve Sorunlar)
  • 1958 Fransız Anayasasında Kural Koyucu İktidar ve Yargı Mercilerin Yorumu
  • Türkiye'de Hukuk Devleti Anlayışı ve Sorunları
  • Fransa'da Uygulanan İki Türlü Çoğunluk Üzerine Uygulamalar
  • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YAYINLARI 2007
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul