BİNNUR ÇELİK

Prof. Dr.

M: celikbi@mef.edu.tr
Doktora
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Gümrük Vergisinde Uygulanan Tek Ve Maktu Tarife
 • Kamu Alacaklarından Dolayı Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu
 • Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
 • İthalde Alınan Katma Değer Vergisi Ve Günümüzdeki Önemi
 • Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu
 • Takas – Mahsup Farklılığı Ve Takas’ın Kamu Alacaklarını Koruyan Bir Müessese Olmasının Nedenleri
 • İptal Davası Ve Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Önemi
 • Yeni Gümrük Kanunu, Deniz Yoluyla Transit Rejimi Ve Aykırı Davrananlara Getirilen Müeyyideler
 • Vergi Hukukunda Kanuni Sürelerin Uzamasına Neden Olan Zor Durum Uygulaması
 • 5020 Sayılı Kanunla Değiştirilmiş Bankalar Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme
 • Yabancı Menşeli Resmi Taşıtların Satışı
 • İhtiyati Hacze Ve İhtiyati Tahakkuka İtirazda Vergi Mahkemesi Kararının Fonksiyonu
 • Devlet Arazileri Üzerinde Ortaya Çıkan Gecekondu Sorunu Ve Yeni Siyasi Dönemde Beklentiler
 • Serbest Bölgeler, Ülkemizde Uygulanması Gerekliliği Ve Tipi Üzerine Düşünceler
 • Asgari Ücretin Gelir Vergisi Ve Vergi Usul Hukuku İle Bağlantıları
 • Tek Tasarrufa İki Farklı İhtiyati Haciz Uygulaması

Bildiriler

 • Kamu Alacaklarını Güvence Altına Alan Teminat,İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tahakkuk Uygulamaları ve Kanun Değişikliği Önerileri
 • Kamu Alacaklarını Güvence Altına Alan Teminat,İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tahakkuk Uygulamaları ve Kanun Değişikliği Önerileri
 • Kamu Alacaklarını Güvence Altına Alan Teminat,İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tahakkuk Uygulamaları ve Kanun Değişikliği Önerileri
 • Turkey’xxs Direct And Indirect Taxation Policy In Terms Of Tax Justice
 • The Limits of State Intervention in Economy by Taxation in Turkey
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul