İHSAN GÜLÇİN PELİN IŞINTAN

Dr. Öğr. Üyesi

M: isintanp@mef.edu.tr
Doktora
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Anayasa Mahkemesi nin 8 12 2011 tarihli kararı ışığında Türk Hukukunda velayet hakkı kendisine verilmiş kadının çocuğun soyadını seçme hakkı mevcut mudur
 • İsviçre Federal MAhkemesi nin bankacının bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili 16 Ağustos 2011 tarihli kararının incelenmesi
 • Avis sur une décision de la Cour de Casaation turque
 • Türk Borçlar Kanunu Tasarısı nda yer alan haksız fiillerde teselsül düzenlemesi üzerine düşünceler
 • Türk Hukukunda Yeni Bir Müessese Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

Bildiriler

 • Is what is illegal also unethical? An analysis of Turkish law regarding assisted reproduction and genetic engineering.
 • Nişanlanmanın Geçerliliği ile İlgili Yargıtay İçtihatlarının Değerlendirilmesi
 • Bankacılık İşlemlerinde Tüketiciyi Aydınlatma Yükümlülüğü
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin İnşaat Sözleşmelerine Uygulanması
 • Les Contrats Préparatoires
 • THE CHILD HAS THE RIGHT TO PRIVACY IN TURKEY TOWARDS PARENTS
 • ULUSLARARASI SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞMASI VE BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİNDE AYNEN İFA KAVRAMI
 • Le Principe de venire contra factum proprium en droit turc
 • L immatériel et les Biens Rapport Turc
 • Succession et Contrat en Turquie Rapport Turc
 • İnsan Hakları Bağlamında Kadının Soyadı Meselesi
 • Les Grands Principes du Droit des Contrats
 • Sözleşme müzakereleri esnasında hazırlanan çeşitli metinler
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul