AHMET TOGO GİZ

Prof. Dr.

ORCID: 0000-0001-5555-0278
Doktora
Fizik
University of California, Berkeley
Lisans
FİZİK BÖLÜMÜ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Araştırma alanları

Polimerleşme, Kopolimerleşme ve ultrases ortamında polimer parçalanmasının modellenmesi
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul