SERCAN ÇAVUŞOĞLU

Arş. Gör.

ORCID: 0000-0003-4855-1250
Lisans
HUKUK PR. (FRANSIZCA)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
International Dispute Resolution
Humboldt-Universitat zu Berlin

Biyografi

Sercan Çavuşoğlu 2016 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin son yılında bir dönemi Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Fransa’da Montpellier Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından avukatlık stajına başlamış, bir yıl stajyer avukat olarak çalıştıktan sonra Eylül 2017’de avukatlık stajını tamamlamıştır. Haziran 2019’da Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programından “Sınır Ötesi Elektronik Ticarette Açık Artırma Yolu ile Satışlar” başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Çavuşoğlu, 2022-2023 Akademik yılında Jean Monnet bursiyeri olarak Humboldt-Universität zu Berlin’de Uluslararası Uyuşmazlık Çözümleri Yüksek Lisans Programından “Impecunious Parties in International Arbitration: The interplay between right to access to justice and arbitration agreement” başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Çavuşoğlu, Galatasaray Üniversitesi’nde Özel Hukuk Doktora programına devam etmektedir. Ekim 2017’den itibaren MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma alanları

Millletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Tahkim
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul