ALİ RIZA ÇINAR

Prof. Dr.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1327-3134
Lisans
HUKUK FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Doktora
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Biyografi

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR, Yargıç, Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Yargıtay Üyesi olarak uzun yıllar görev yaptı. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesinde, Türkiye Adalet Akademisinde ve Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak dersler verdi. Federal Almanya’daki Max-Planck Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve İnceleme Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Ceza Davalarının Etkinliği” konulu bilimsel araştırmanın Türkiye ve Almanya Max-Planck Enstitüsündeki çalışmalarına katıldı. Almış olduğu burslarla Trier Üniversitesinde, Frankfurt Goethe Institut ve Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in FREIBURG - ALMANYA’da bilimsel araştırma ve inceleme yapmıştır. Birçok bilimsel komisyonda üye olarak çalıştı. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu tasarılarının hazırlanmasında ve TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde komisyon üyesi olarak görev yaptı. Alanında çok sayıda makale ve bildiri yayımladı. Kitapları: “Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları”, “Tehdit Suçu”, “Türk Ceza Hukukunda Cezalar”, “Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu”, “Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf”, “Yaptırımı (cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştıramama Kuralı”, "Çocuk Ceza Hukuku". Adalet Bakanlığında 1993 - 1996 yılları arasında Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak idari görevde bulundu. Yargıtay üyesi olarak görev yaparken, kendi isteği ile 2014 yılında emekli olarak, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör olarak göreve başlamıştır. 2014 - 2018 yılları arasında MEF Üniversitesi Senato Üyeliği ve Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2018-2022 yılları arasında MEF Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 2023 yılından bu yana ise MEF Üniversitesi Senato Üyeliği görevini yerine getirmektedir.

Araştırma alanları

Ceza ve Ceza Yargılama Hukuku Çocuk Ceza Hukuku Ceza hukukunda yaptırımlar Ceza özel hukukunda; konut dokunulmazlığını ihlal suçları, depremin etkisiyle yapıların çökmesi suçu, tehdit suçu ve alkolün etkisiyle trafik güvenliğini ihlal suçları Ceza yargılama hukukunda; hukuka aykırı kanıtlar, yargı bağımsızlığı, hükmün konusu ile istinaf ve temyiz yasa yolları, koruma önlemleri
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul