EKREM KURT

Prof. Dr.

T: 2123953612
M: kurte@mef.edu.tr
Doktora
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Sivil Hava Aracı Mülkiyetinin Kazanılması, Devri ve Sona Ermesi
 • Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kimselerin Hukuki Durumu
 • Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri Tescili ve Harici Devirler
 • Türk Hukukunda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Ve Hukuki Sonuçları
 • Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğünün Özellikleri
 • 4721 Sayılı MK'a Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılması
 • Aile Konutunun Şerhi
 • Tapu Sicili Tüzüğünde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
 • Hukuki Değerini Yitiren Tescil ve Bunun Düzeltilmesi
 • Tapu Sicilini Düzeltme Davasının Hukuki Niteliği
 • Tellallık Simsarlık Sözleşmesinin Hükümleri
 • Kat İrtifakının Kurulması ve Kat Mülkiyetine Geçiş
 • Boşanma Davasında Hakimin Alacağı Geçici Önlemler MK md 169

Bildiriler

 • Trafik sicili Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Yapı Malikinin Sorumluluğu
 • Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
 • Organ Naklinde Modeller
 • Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasında İlkeler
 • Boşanma Nedeni İle Manevi Tazminat
 • Borçlu Temerrüdünde Müspet ve Menfi Zarar Kavramları
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul