AYFER UYANIK

Prof. Dr.

M: uyanika@mef.edu.tr
Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans
Universitaet zu Köln
Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Rechtswahl im türkischen internationalen Erb- und Ehegüterrecht
 • Yeni MÖHUK’a Göre Soy Bağı İlişkisine Uygulanacak Hukuk Sorunu
 • Devletler Özel Hukukunda Yapay Döllenme Sonucunda Dünya’ya Gelen Çocuk İle Ana ve Babası Arasındaki Nesep İlişkisine Uygulanacak Hukuk Sorunu
 • İnternet Ortamında İşlenen Haksız Fiil Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk
 • Genom Analiz Sonuçlarının Özel Sigorta Sözleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Çalışma Hakkı
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda 5203 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrasında Türk Vatandaşlığından Çıkma
 • Türk Milletlerarası Özel Hukukunda İradi Temsil
 • Avrupa Birliği’nde Aile Hukukunu Birleştirme Çalışmaları

Bildiriler

 • Das neue türkische Ausländer und Internationale Schutzgesetz
 • Yabancı Devletlerden Ticari Alacakların Tahsili Sorunu
 • Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Türk Vatandaşlık Kanunu ve Çin Vatandaşlık Kanunu
 • Milletlerarası Özel Hukukunda Organ Nakli
 • Sınırötesi Tele-Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul