ÇİĞDEM YAZICI

Doç. Dr.

M: yazicic@mef.edu.tr
Doktora
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • İtirazın İptali Davası Sonucunda Hükmedilmesi Gereken İnkâr Tazminatı
 • Türkiye’de Arabuluculuğun Gelişimi
 • Tahkim Süresi
 • Hacizden Sonra Borcun Taksitle Ödenmesi Taahhüdü (İİK m. 111)
 • HMK m. 293’teki Uzman Görüşü Kurumu ile Anglo-Sakson Hukuk Sistemindeki Uzman Tanık Kurumunun Karşılaştırılması
 • Adi Konkordatoda Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (İİK m. 308/b)
 • Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası

Bildiriler

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Sonrası İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağına Bakış
 • 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Belirsiz Alacak Davasına Dair Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Cape Town Konvansiyonu ve Protokolü Çerçevesinde İcra ve İflâs Kanunu’na Eklenen Ek Madde 2 Hükmünün Değerlendirilmesi
 • Respect for Private Life
 • E-Arabuluculuğa Genel Bakış ve Türkiye Açısından Öneriler
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul