Öğrenme Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi (CELT)

CELT Erasmus Projesi

MEF Üniversitesi, 1 Milyon Euro'ya Yakın Erasmus+ Finansmanlı Projede Flipped Learning Uzmanlığı Sağladı

2018'de MEF Üniversitesi, Erasmus+ tarafından finanse edilen Yüksek Öğrenimde Kapasite Geliştirme projesi “Cooperative E-learning Platform for Higher Education in Industrial Innovation (CEPHEI)” projesinde Flipped Learning uzmanlığı sağlamaya davet edildi.

Bu proje, Erasmus+ Yükseköğretim Kapasitesini Geliştirme girişiminin bir parçası olarak, yükseköğretimi modernize etmeyi ve uluslararasılaştırmayı, onu iş piyasası ihtiyaçlarına daha yakın hale getirmeyi amaçlamaktadır. Program Ülkelerinden (AB ve diğer Erasmus programı katılımcıları, Türkiye gibi) ve uygun Ortak Ülkelerden (AB dışı/Erasmus programı ülkeleri) yükseköğretim kurumları arasında bir ortaklık içermektedir.

Eğitimin Dijital Doğası

Günümüzde üniversiteler iki temel zorlukla karşı karşıyadır: dijitalleşme ve değişen iletişim paradigması. Ancak doğru yaklaşımla, bu zorluklar fırsatlara dönüştürülebilir. Bugünün öğrencileri dijital doğanın içinde doğmuş ve iletişim her zaman var olan bir durumda yetişmektedirler. Buna rağmen, birçok üniversite öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uymayan geleneksel bir paradigma üzerinden eğitim vermeye devam etmektedir. Ancak önemli olmak için üniversitelerin öğrenmelerini milenyum nesline adapte etmeleri zorunludur. Ayrıca, öğrencilere gelecekteki kariyerlerinde destek olmak için üniversiteler endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda profesyonel yenilik faaliyetlerini eğitim bağlamına entegre etmelidirler. Dolayısıyla, en etkili üniversiteler çeşitli öğretim materyallerinin kaynaklarını, uluslararası çok disiplinli ekiplerle proje tabanlı öğrenmeleri ve endüstri ve toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

MEF Üniversitesi, tüm programlarda Flipped Learning uygulayan dünyada ilk üniversite olma özelliğiyle eğitimde öncüdür. Yükseköğretim metodolojilerinin geliştirilmesine, özellikle öğretim materyallerinin dijitalleştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmuş ve uluslararası konferanslarda görüşlerini paylaşmıştır. 2016'da Almanya'da gerçekleştirilen Ters-Yüz Öğrenme üzerine bir sunum, Finlandiya'nın Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi'nin dikkatini çekti. Bu, MEF'in Öğrenme ve Öğretim Araştırma Merkezi'nden Rektör Şahin ve Dr. Caroline Fell Kurban tarafından yazılan “Yükseköğretimde Ters Yaklaşım” kitabına olan ilgilerini artırdı. MEF'in güçlü mühendislik fakültesi ağı, “Endüstriyel Yenilikte Yükseköğretim İçin İşbirlikçi E-öğrenme Platformu (CEPHEI)” projesi için Lappeenranta Üniversitesi ile bir ortaklık kurulmasını kolaylaştırdı. Bu proje, rekabetçi bir %17 kabul oranına rağmen, Erasmus+ fonundan yaklaşık 1 milyon Euro başarıyla sağladı.

Finlandiya'dan Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi liderliğindeki konsorsiyumda, Program Ülkelerinden diğer üniversiteler Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH), İsveç; Twente Üniversitesi, Hollanda; ve MEF Üniversitesi, Türkiye'dir. Ortak Ülkelerden, konsorsiyumda Rusya'dan üç üniversite, Peter the Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi, Tomsk Devlet Kontrol Sistemleri ve Radyoelektronik Üniversitesi ve Gubkin Rusya Devlet Petrol ve Gaz Üniversitesi; ve Çin'den iki üniversite, Tianjin Üniversitesi ve Hebei Teknoloji Üniversitesi bulunmaktadır. MEF Üniversitesinin rolü, liderlik, kurumsal taahhüt, teknolojik altyapı ve öğretmen ve öğrenci desteği için performans iyileştirme girişimleri konusunda Flipped Learning konusunda uzman bilgisi sağlamaktı.

CEPHEI projesinin genel amacı, Flipped Learning yaklaşımları aracılığıyla partner ülke üniversiteleri ve Avrupa Birliği'nde Sanayi İnovasyonlarının dijitalleştirilmesi, uluslararasılaştırılması ve görünürlüğünün küresel ölçekte artırılmasıydı. Bu amaç şu şekillerde başarıldı. İlk olarak, CEPHEI, sanayi inovasyonlarının gereksinimlerini ve içeriklerini benimsedi, koordine etti ve senkronize etti ve tüm e-öğrenme unsurları için standartlar geliştirdi. İkinci olarak, CEPHEI, partner üniversitelerinin sanayi inovasyonu derslerinin en az %50'sini (60 ECTS) flipped formatına dönüştürdü. Üçüncü olarak, CEPHEI, MEF Üniversitesi'nin tavsiyeleri doğrultusunda, flipped içeriklerini geliştirebilecekleri blended lab (b-Lab) adlı laboratuvarlar oluşturdu. Dördüncü olarak, bu unsurlar bir araya getirilerek, eğitimde sanayi inovasyonu için açık bir e-öğrenme platformu oluşturuldu. Bu platform, işletmelerde ve sanayi ortaklarındaki yaklaşık 100 ortakla birlikte öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getiriyor. Bu proje, Flipped Learning aracılığıyla sanayi inovasyonu alanında akademi ve işletme arasındaki işbirliği için yeni bir model ortaya koydu.

Mevcut Kaynaklar

Bu projenin sonuçlarını ve ücretsiz olarak erişilebilen dersleri www.cephei.eu  adresinden görüntüleyebilirsiniz.

Bu proje yolculuğu ve sonuçları, "Digital Teaching and Learning in Higher Education: Developing and Disseminating Skills for Blended Learning" kitabında da yayınlanmıştır.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul