Görev ve Sorumluluklar

CELT'in görevleri ve sorumlulukları, aşağıda belirtilen üç ana süreç etrafında şekillenir:

 • Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi

 • Öğrenme Analitikleri ve Eğitim Araştırmaları

 • Tekno-pedagojik Eğitim

Aşağıda, görev ve sorumluluklarımızın daha ayrıntılı bir listesi bulunmaktadır:

Eğitmen Eğitimi

 • Dönemin başında yeni öğretim üyeleri için oryantasyonun koordine edilmesi ve yürütülmesi,

 • Öğretim üyelerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine yanıt olarak atölye çalışmaları ve eğitim programlarının düzenlenmesi,

 • Öğretim üyelerinin birbirleriyle ve CELT ile etkileşimde bulunmaları için öğrenme topluluklarının kurulmasını kapsar.

Flipped Ders Tasarımı

CELT akademisyenlere aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Sıfırdan bir kurs tasarlamak,

 • Mevcut bir kursu yeniden tasarlamak,

 • Uygun değerlendirme yöntemlerinin belirlemek,

 • Uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve tekniklerinin belirlemek,

 • Etkileşimli ders materyalleri hazırlamak,

 • Eğitim videoları tasarlamak ve çekmek,

 • Öğrenim yönetim sistemlerinden (LMS) biri olan Blackboard da kurs tasarlamak,

 • Blackboard kurs tasarımı, ders gözlemleri ve öğrenme analitikleri dahil olmak üzere kurslar için ihtiyaç analizi sağlamayı kapsar.

Programlar/Fakülteler için Danışmanlık

 • Öğretim ve öğrenme süreçlerinde ortaya çıkabilecek potansiyel problemlere çözüm bulmak için ihtiyaç analizi yapmak,

 • Derslerin tasarımını ve materyallerini uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yapılandırmasını kapsar.

Flipped Learning'in ulusal/uluslararası farkındalığını artırmak

 • Eğitim projelerinde uzmanlık sağlamak,

 • Flipped Learning ve Eğitim Teknolojisi üzerine araştırmalar yayınlamak,

 • Konferanslarda sunumlar/konuşmalar yapmak,

 • Kurumlar arası iş birlikleri kurmak,

 • Eğitimciler için küresel düzeyde eğitim geliştirmeye katkıda bulunmayı kapsar.

Öğretim Ortamları

 • Kampüste ters stüdyonun aktif kullanımı konusunda öğretim üyelerine danışmanlık sağlamak,

 • Mevcut ve ortaya çıkan eğitim teknolojilerini takip etmek ve tanıtmak,

 • Yeni öğretim üyelerine ve öğrencilere, öğretim ve öğrenme süreçlerinde kullanacakları eğitim yazılımları ve araçları hakkında oryantasyon sağlamak,

 • Eğitim yazılımları ve araçlarının kullanımı hakkında yazılı ve görsel rehberler hazırlamak,

 • Öğretim üyelerine ve öğrencilere eğitim yazılımları ve araçlarının kullanımı konusunda birebir teknik destek sağlamayı kapsar.

Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Akademik Danışmanlık

 • Ders çalışma ve öğrenme taktiklerini paylaşmak,

 • Öz düzenleme ve öz yansıtma stratejilerini modellemek ve uygulamak,

 • Öğrencilerin öğrenme deneyimini kolaylaştıran teknolojileri takip etme ve paylaşmayı kapsar.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul