Başvuru ve Kabul Şartları

Büyük Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı sadece güz dönemi için başvuru ve kayıt almaktadır. Ara dönem (bahar dönemi) başvuru ve kayıt alınmamaktadır. 

Birinci Başvuru Dönemi

Başvuru 13 Haziran - 14 Temmuz 2023
Yazılı Sınav 22 Temmuz 2023 Cumartesi saat 11:00 (online)
Mülakat 24 - 28 Temmuz 2023
Kabul İlanı 1 Ağustos 2023
Kesin Kayıt Tarihleri 2 - 11 Ağustos 2023

İkinci Başvuru Dönemi

Başvuru 24 Temmuz - 1 Eylül 2023
Yazılı sınav 9 Eylül 2023 Cumartesi saat 11:00 (online)
Mülakat 11 - 12 Eylül 2023
Kabul İlanı 14 Eylül 2023
Kesin Kayıt Tarihleri 15 - 25 Eylül 2023

Başvuru Koşulları

 • Lisans derecesine sahip olmak.

 • İngilizce yeterlik belgesi (Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl, TOEFL geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. IELTS kabul edilmemektedir.)

Başvuru
Başvuru çevrimiçi yapılacak, belgelerin asılları kayıt esnasında teslim edilecektir. Başvuru formu ile başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

İstenen belgeler (Eksik belge ile kayıt yapılmamaktadır. Programa kabul edildikten sonra kayıt için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak iletmeniz gerekmektedir.)

 • Diploma: E-Devlet'ten alınan lisans mezuniyet belgesi. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim Kurumunun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların Yükseköğretim Kurulundan aldıkları Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları gerekir.

 • Lisans Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. 

 • Güncel Özgeçmiş (CV)

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • E-Devlet'ten alınan askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için)

 • İngilizce yeterlik belgesi: (İngilizce programlar için) Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir. IELTS kabul edilmemektedir.

Yazılı Sınav

 • Başvuran adaylar 2 saatlik bir yazılı sınava tabi olacaktır. Yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler başvuru yapan adaylara iletilecektir.

Mülakat

 • Yazılı sınav sonucunda seçilen adaylar ile birebir mülakat yapılacaktır.

 • Mülakat sonucu 100 puan üzerinden 60 ve üstü alan adaylar programa kayıt olmaya hak kazanmış olacaktır.

Program ile ilgili sorularınızı bda@mef.edu.tr adresine göndererek, bilgi alabilirsiniz.

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin