Başvuru ve Kabul Şartları

  • İnşaat Mühendisliği, diğer mühendislik alanlarından (Makine, endüstri, vb.) veya Mimarlık alanlarında Lisans derecesine sahip olmak.

Başvuru
Başvuru çevrimiçi yapılacak, belgelerin asılları kayıt esnasında teslim edilecektir.

İstenen belgeler (Eksik belge ile kayıt yapılmamaktadır.  Programa kabul edildikten sonra kayıt için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak iletmeniz gerekmektedir.)

  • Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi 

  • Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi

  • Güncel Özgeçmiş (CV)

  • 2 adet vesikalık fotoğraf

  • 2 adet referans isim (Referans mektupları sözlü sınav sırasında elden teslim edilir)

  • Askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için) fotokopisi

Başvuru işlemi esnasında, adayların fotokopisini getirdikleri belgelerin aslını ibraz etmesi gereklidir.

Mülakat
Adaylar ile sözlü mülakat yapılacaktır.

Değerlendirme Süreci
Adayların kabul edilmesi aşamasında lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır.

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin