Başvuru ve Kabul Şartları

2023-2024 Akademik Yılı Lisansüstü Programları program ücretleri ve başvuru tarihleri yakın zamanda açıklanacaktır. 

Burs ve İndirimler:

 • MEF Üniversitesi mezunlarına %25 mezun bursu,

 • MEF Üniversitesi mezunlarından bölüm birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine %50 başarı bursu

 • MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından stajyer öğrenci gönderilen okulların öğretmenlerine %20 indirim.

Belirtilen indirimler birleştirilemez ve en yüksek indirim oranı uygulanmaktadır.

Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

 • Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Matematik, Fizik lisans derecesine sahip olmak. (Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.)

 • Programa kabul için, (2,50/4,00 veya 65/100) lisans eğitimi akademik not ortalaması aranmaktadır ve yüksek not ortalaması adaylara avantaj sağlayacaktır.

 • İngilizce yeterliğini sağlamış olmak (YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL en az 70, TOEFL iBT en az 80 ve eşdeğeri. IELTS geçerli değildir. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl, TOEFL geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. IELTS kabul edilmemektedir.

 • ALES sınavında sayısal puan türünden en az 60 puan almış olmak, veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE ve GMAT gibi bir sınavdan muadili puan almış olmak.ALES belgesi ve eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 • En az 1(bir) yıl öğretmenlik deneyimi ile başvuran öğrencilere programa kabulde avantaj sağlayacaktır. 

Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 • Mühendislik veya fen bilimleri lisans derecesine sahip olmak (Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.)

 • İngilizce yeterliğini sağlamış olmak (YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL en az 70, TOEFL iBT en az 80 ve eşdeğeri. IELTS geçerli değildir. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl, TOEFL geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.)

 • En az 1(bir) yıl öğretmenlik deneyimi ile başvuran öğrencilere programa kabulde avantaj sağlayacaktır. 

Başvuru
Başvuru çevrimiçi yapılacak, belgelerin asılları kayıt esnasında teslim edilecektir.

İstenen belgeler (Eksik belge ile kayıt yapılmamaktadır.  Programa kabul edildikten sonra kayıt için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak iletmeniz gerekmektedir.)

 • e-Devlet'ten alınacak mezuniyet belgesi

 • Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi

 • Güncel Özgeçmiş (CV)

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • 2 adet referans isim

 • Askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için) fotokopisi

 • ALES belgesi (Say. min60) - Tezli program için 

 • İngilizce yeterlik belgesi (Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL' den 70, TOEFL'dan 80 puan almış olmaları yeterlidir. IELTS kabul edilmemektedir.)

Başvuru işlemi esnasında, adayların fotokopisini getirdikleri belgelerin aslını ibraz etmesi gereklidir.

Mülakat
Adaylar ile sözlü mülakat yapılacaktır.

Değerlendirme Süreci
Adayların kabul edilmesi aşamasında başvuruda iletilen belgeleri, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır.

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin