İntihal Raporu

Tez Çalışması İntihal Raporu, TURNITIN İntihal Tespit Programı üzerinden alınmaktadır.

İntihal programı sadece akademik ve idari personelin kullanımına açıktır. Öğrencilerin Turnitin kullanım hakları bulunmamaktadır. Tez ve proje çalışması ile ilgili intihal raporu danışman öğretim üyesi veya Enstitü tarafından yapılmaktadır. Denetim yapmak isteyen öğrencilerin danışmanı veya Enstitü ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz Senato kararı ile yüksek lisans programlarında yürütülen bitirme projesi ve tez çalışmalarında referanslar hariç benzerlik oranının %20 olarak uygulanmasına, %20-%35 arasındaki benzerlik oranları öğrencinin danışmanının
onayı ile kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda intihal raporunun yeniden oluşturulması gerekmektedir.