Tez ve Projelerde Etik Kurul Başvuruları

Üniversitemiz İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, insanlardan veri toplamayı gerektiren araştırmalarda, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı ve evrensel etik ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini garanti etmek üzere görev yapmaktadır.

Lisansüstü programlarımızda (Doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans) okuyan öğrencilerimizin tez çalışması ve bitirme projelerinde veri toplamayı gerektiren araştırmalarında Etik Kurul onayı alınması gerekmektedir. 

Etik Kurula başvuracak araştırmacılar, başvuru formları ve detaylı bilgiye web sitesinden (ethics.mef.edu.tr) ulaşabilirler. Etik Kurul Yönergesini incelemenizi ve çalışmanızın bu yönerge kapsamına girmesi durumunda Etik Kurula başvurmanızı ve çalışmalarınızı bu bilgiler ışığında planlamanız gerekmektedir.

Önemli Bilgi: Enstitümüz Etik Kurul işlemleri yapmamaktadır. Sorularınızı ethics@mef.edu.tr e-mail adresine iletebilirsiniz.