İletişim

MEF Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Adres:
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No.4 34396, Sarıyer, İstanbul
Telefon: +90 212 395 3600
Faks: +90 212 395 3692

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu

kibaroglua@mef.edu.tr

3 + 2 Koordinatörü

Doç. Dr. Evrim Görmüş

gormuse@mef.edu.tr​

Çift Anadal Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Barış Çağlar

caglarb@mef.edu.tr​

Yandal Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Barış Çağlar

caglarb@mef.edu.tr​

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Beken Saatçioğlu

saatcioglub@mef.edu.tr

MOOC Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Uzun Taşkın

taskinbe@mef.edu.tr

Staj Danışmanı

Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu

kibaroglua@mef.edu.tr

Araştırma Görevlisi

Dr. Cansu Güleç Aras

gulecc@mef.edu.tr

Fakülte Sekreteri
Selin Zehra Taşçı, MBA

tascis@mef.edu.tr