Matematik Eğitimi Y.L. Programları

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Yüksek Lisans programının amacı eğitimcilerin, araştırmacıların ve uygulamacıların matematik eğitimi alanındaki bilimsel yeterliliklerini arttırmak, matematik disiplini alanındaki problemlere yaratıcı çözümler üretmelerini sağlamak ve matematik eğitimi alanındaki deneyimlerini zenginleştirmektir. Teknolojideki ilerleme ve gelişmeleri de göz önünde bulundurarak matematik öğretmenlerinin bu yönde uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktır.

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 21. yüzyılın eğitim zorlukları ile başa çıkabilmesi ve kendi öğrencilere rehberlik edebilmesi için gerekli çağdaş alan bilgisi, pedagoji bilgisi ve mesleki becerileri ile donanması; kendini sürekli güncellemesi gerekmektedir. Kalkınmaya ve gelişmeye açık bir ülkede yaşayan fertlerin temel işlem, sorgulama, karşılaştırma, iletişim kurma, matematiksel dili kullanma, günlük yaşam becerilerini disiplinlerle bağlayabilme, pratik zihinden işlemler yapabilme becerilerinin gelişmesi ve geleceğe yönelik çıkarımlar yapabilmesi konusunda gelişmelerine yardımcı olmak eğitimciler olarak önem arz etmektedir. Çünkü matematik disiplini mantık, örüntü ve düzen öğretirken, çözülmesi gereken bir problem için bilinenleri kullanarak bilinmeyene ulaşabiliriz. Öğrencilerin matematik dersinde gözlemledikleri, öğrendikleri, sorgulayarak ve çalışarak geliştirdikleri akıl ve disiplin bilgisi, günlük yaşama taşınabilir. Bu doğrultuda Eğitim Fakültesi bünyesinde çalışan akademisyenlerin bir görevi de bilimsel araştırma yaparken öğretmenlerin, dolaylı yoldan da geleceği şekillendirecek olan öğrencilerin ve toplumun gelişmesine önderlik edilmesidir.

Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı ulusal ve uluslararası standartlar ile ortaya konan, nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğrencilerimize kazandırılmasıdır. Verilecek eğitim ile güncel öğretim teknolojilerinin farkında olup onları etkili bir şekilde kullanabilen; matematik eğitimi alanında ileri düzeyde bilgiye sahip; alandaki yayınları etkin takip edebilen; öğrencileriyle iyi iletişim kurabilen; sorgulayan, sorgulatan ve bilimsel araştırmaya önem veren; Türkçe ve İngilizce eğitim verebilen; öğretmen adayları/öğretmenler yetiştirmek bu programın diğer amaçlarındandır.