Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Y.L. Programları

Ülkemizde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında, güncel bilgi ve becerilerle donanmış, farklı kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmalarını yürütebilecek nitelikte uzman psikolojik danışmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Nitelikli Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen yetiştirmek ve gerek okullarda gerek diğer alanlarda oluşan Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programız açılmıştır. Temel hedefimiz öğrencilerimize bilişsel-gelişimsel, önleyici-destekleyici ve hak temelli yaklaşımlar çerçevesinden PDR alanına yönelik akademik deneyim kazandırmaktır.

Bir diğer hedefimiz ise, MEF Üniversitesinin uygulama ve alan deneyimi kazandırmayı ön planda tutan eğitim felsefesi ışığında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına özgü kuramsal bilginin yanı sıra, yaparak ve yaşayarak psikolojik danışmanlık becerilerinin kazandırılmasıdır.  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı ile;

  • Yüksek lisans öğrencilerine Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı ile ilgili kuramsal bilgileri, etik sorumlulukları, bilimsel araştırma deneyimini ve uygulamayı birlikte kazandırmayı,

  • Kuramsal bilgi, bilimsel araştırma ve bilimsel araştırmanın uygulama ile birleştirilmesinin gereğine ve önemine Uzman Psikolojik Danışmanlar yetiştirmeyi,

  • Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde eğitim kurumlarına Uzman Psikolojik Danışman yetiştirmeyi,

  • Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri, güvenlik ve adalet kurumları gibi çeşitli kurumlarda bireylerin ve grupların gelişmeleri, iletişim becerileri geliştirmeleri ve sorunlarıyla başa çıkabilmelerine rehberlik edecek Uzman Psikolojik Danışman yetiştirmeyi,

  • Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilgi ve becerisini kazandıracak öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı,

  • Yapılacak bilimsel araştırma ve projelerle PDR alanına, toplumsal problemlerin çözümüne ve toplumsal gelişime katkıda bulunmayı,  

  • Uygulama ve alan deneyimi kazanmayı ön planda tutan eğitim anlayışımız ile Türkiye’ye gerek kuramsal gerek uygulama alanında tam yeterliğe sahip, çoklu deneyim kazanarak yetişmiş ve bilimsel araştırmalarıyla Türkiye ve Dünya literatürüne önemli katkılar sunacak Psikolojik Danışmanlar kazandırmayı amaçlıyoruz.