2021-2022 Girişli Öğrenciler için Burs Yönergesi

MEF Üniversitesi Burs Yönergesi
1.AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1.

Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve diğer destekler ile yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara yönlendirmek, yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda MEF Üniversitesi’nin adını duyurmaktır. 

Kapsam
Madde 2.

Bu yönerge, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde öğrenimini sürdüren öğrencilere sağlanacak burs ve desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar. 

Tanımlar
Madde 3.

Bu yönergede geçen,
a-) Üniversite: MEF Üniversitesini,
b-) Mütevelli Heyet: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c-) Mütevelli Heyet Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, 
d-) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü
e-) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini
f-) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı 
ifade eder. 

Burs Komisyonu
Madde 4.

Burs Komisyon, Rektörlük tarafından atanacak akademik ve idari kadrodan oluşur. Burs Komisyonu, sürekli bir komisyon olup kendisine gelen talepleri, hazırladığı değerlendirme raporu ile birlikte Rektör’ e sunar. Rektör’ ün değerlendirmesinden sonra, sonuçlar ilan edilir. 

2.LİSANS BURSLARI
ÖSYM Yerleşme Bursları

Madde 5.

a-) Üniversiteye Giriş̧/Tam Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin tam burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir. 

b-) Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl süreyle, eğitim-öğretim ücretinden belirtilen oranlarda muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş̧) yıldır. Üniversiteye Giriş̧/Kısmi Burs alıp cift anadal ve yandal yapan öğrenciler herhangi bir ek ödeme yapmazlar. Bu burs, yaz okullarında ise alınan kısmi burs oranında geçerlidir. 

c-) YKS Yüksek Başarı Bursu: ÖSYM tarafından her yıl yapılan YKS puanı ile Üniversite’nin herhangi bir programına tam burslu olarak yerleşen ve yerleştiği puan türünde, Türkiye sıralamasında Eşit Ağırlık ve Sayısal puan türünde ilk 5.000, Dil puan türünde ilk 1.000 sıralamasına giren öğrencilere hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıl süreli olacak şekilde her yıl dokuz ay, destek bursu verilir. Bu burs, kayıt dondurulan ve ders kaydı yapılmayan dönemlerde verilmez. Destek bursunun miktarı her yıl Rektörlük tarafından belirlenir. 

MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 Akademik Yılı YKS Yüksek Başarı Bursları aşağıdaki gibidir. 

EA ve SAY Puan Türü Sıralaması Dil Puan Türü Sıralaması Burs Miktarı
1-100 1 -20  1.500 TL 
101-500 21-100 1.200 TL
501-1000 101-200 1.000 TL
1001-2000 201-500 750 TL
2001-5000 501-1000 500 TL

d-) Diploma Bursu: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda, ÖSYM yerleşme bursu uygulandıktan sonra kalan tutar üzerinden %25 eğitim-öğretim bursu verilir. Bu burs, hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. 

Burs verilen diplomalar ve şartları:

Diploma Adı Açıklama 
IB (Uluslararası Bakalorya)  34 ve üstü 
Abitur 2.00 ve altı 
Matura (Reifeprüfung)  2.00 ve altı 
Maturita  Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar 
Fransız Bakaloryası  Sınav Notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransız Liselerinden alınan denklikler kabul edilmez.) 

e-) MEF Okulları’nın 2015 yılı ve sonrasında düzenlediği MEF Eğitim Kurumları Uluslararası Proje Yarışmasında ödül verilen her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan proje sahiplerinin MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrencilere ÖSYM yerleşme bursu uygulandıktan sonra kalan tutar üzerinden %25 eğitim-öğretim bursu verilir. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere bursu toplam en fazla 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Şehit (Devlet, Harp ve Vazife) Çocukları Bursu
Madde 6.

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki yerleştirme Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türü sıralamasında ilk 50.000, Dil puan türünde ise ilk 5.000 sıralamada olan öğrencilerden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler bir lisans öğrencisinin sağlaması gereken tüm koşulları sağladıkları takdirde ilgili bursa başvuruda bulunabilirler. Adayın, koşulları sağladığına dair tüm belgelerini Üniversite tarafından belirlenen takvim ve usule uygun olarak sunması gerekir. Belgelerin üniversite tarafından onaylanması durumunda "Şehit Çocukları Bursu" verilir. Tercih öncesi, adayların belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu "Üniversiteye giriş̧/tam burs" kapsamındadır. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 6 (altı) yıl süreyle burs devam eder. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır.

Kardeş İndirimi Bursu
Madde 7.

Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe ödemekle yükümlü olduğu eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır. Bu burstan yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler veya yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanabilir. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan, bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Öğretim Üyesi Bursu
Madde 8.

Lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin, anne veya babaları Türkiye’de bir üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi veya öğretim elemanı olarak çalışıyorlarsa eğitim- öğretim ücreti üzerinden %10 oranında burs sağlanır. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler faydalanabilir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş̧/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirimli ödeme yapar. Bu burs Hazırlık Programı dahil toplam en fazla 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş̧) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Madde 9.
Tercihim MEF Bursu 

Adayların ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile MEF Üniversitesi’nin lisans programlarında, 

  • Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen bölümleri ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihlerine yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda; 

  • İlköğretim Matematik Bölümünü birinci sırada yazmaları ve bu tercihlerine yerleşmeleri durumunda,

ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş̧) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak indirim uygulanır. İndirim uygulanacak programlar ve indirim oranları her yıl Rektörlük tarafından belirlenir. MEF Üniversitesi öğrencileri kurum içinde farklı bir bölüme geçiş yapmaları durumunda, ilk kayıt oldukları bölümdeki Tercihim MEF Bursu silinir, geçiş yaptıkları bölümün ilk kayıt oldukları yıldaki Tercihim MEF Bursunu almaya hak kazanırlar. 

MEF Üniversitesi Rektörlük tarafından belirlenen ve 2021-2022 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan Tercihim MEF Bursu detayları aşağıdaki gibidir:  

  1. YKS puanı ile MEF Üniversitesi’nin; Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık lisans programlarını, Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda %50’lik bursları %60’a yükseltilir.  

  2. YKS puanı ile MEF Üniversitesi Hukuk lisans programını; Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda %50’lik bursları %55’e yükseltilir.  

  3. YKS puanı ile MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği %50 burslu lisans programını ilk tercihinde yazmaları ve bu tercihine yerleşmeleri durumunda %50’lik bursları %75’e yükseltilir.

Kurumlarla Yapılan Anlaşmalar
Madde 10.

Söz konusu başlık altında verilecek burslarla ilgili Rektörlük tarafından özel kurumlarla anlaşma yapılabilir. Burslar ve indirim oranları Rektörlük tarafından her yıl ilan edilir. 

MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından özel kurumlarla yapılan anlaşmalar kapsamında 2021-2022 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan burslar aşağıdaki gibidir.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Bursu:  

  1. Fen Bilimleri Okulları ile Fen Bilimleri Temel Liselerinden 2017-2018 ve sonrasındaki, eğitim-öğretim yılı mezunlarına, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanlarına ve çocuklarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanları ve çocuklarının bu burstan faydalanabilmesi için Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarında çalıştığına dair belgeyi her kayıt döneminde yenilemesi gerekmektedir. 

  2. Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu 2017-2018 ve sonrasındaki, eğitim-öğretim yılı mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %5 indirim uygulanacaktır. 

Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okullar Eğitim Bursu: Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okulların 2018-2019 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına, MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır.

Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri Eğitim Bursu: Her yıl Rektörlük tarafından belirlenen devlet liselerinin 2018-2019 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır. 

Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri 2020 Yılı Listesi
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi

İstanbul Erkek Lisesi

Ankara Fen Lisesi

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

İzmir Fen Lisesi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Çapa Fen Lisesi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Tofaş Fen Lisesi

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

Adana Fen Lisesi

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi

Aydın Fen Lisesi

Konya- Meram Fen Lisesi

Erbakır Fen Lisesi

Kadıköy Anadolu Lisesi

Nilüfer İMKB Fen Lisesi

Eyüp Aygar Fen Lisesi

Atatürk Anadolu Lisesi

Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi

Ankara Pursaklar Fen Lisesi

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

Manisa Fen Lisesi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kocaeli Fen Lisesi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi

Trabzon Merkez Fen Lisesi

Yaşar Acar Fen Lisesi

Malatya Fen Lisesi

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi

Haydarpaşa Lisesi

Seyhan İMKB Fen Lisesi

Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi

Vefa Lisesi

Sümer Fen Lisesi

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi

TOBB Osmaniye Fen Lisesi

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

Atatürk Lisesi

Nazilli Fen Lisesi

Beşiktaş Anadolu Lisesi

Burak Bora Anadolu Lisesi

Atatürk Lisesi

Hatay Fen Lisesi

Burak Bora Anadolu Lisesi

Yahya Akel Fen Lisesi

Atatürk Lisesi

Karatay Fen Lisesi

AYDEM Fen lisesi

Pertevniyal Lisesi

Ebru Nayim Fen Lisesi

Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi

Adnan Menderes Anadolu Lisesi

Trabzon Yomra Fen Lisesi

Şehit Turgut Solak Fen Lisesi

İskenderun Tosçelik Fen Lisesi

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi

Halil Kale Fen Lisesi

Adana Anadolu Lisesi

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

Validebağ Fen Lisesi

M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bursa Anadolu Lisesi

Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi

Muammer Dereli Fen Lisesi

Kaya Karakaya Fen Lisesi

Cumhuriyet Fen Lisesi

Aziz Atik Fen Lisesi

Antalya Anadolu Lisesi

Sesim Sarpkaya Fen Lisesi

Gazi Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi

Bornova Anadolu Lisesi

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi

Kahramanmaraş Fen Lisesi

TOBB Fen Lisesi

Eskişehir Anadolu Lisesi

Sivas Fen lisesi

İMKB Fen Lisesi

Süleyman Demirel Fen Lisesi

Adıyaman Fen Lisesi

Çanakkale Fen Lisesi

Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi

Bornova Anadolu Lisesi

Şehremini Anadolu Lisesi

Selçuklu Fen Lisesi

Yaşar Kımıl Fen Lisesi

Şehit İlhan Varank Fen Lisesi

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi

Bornova Anadolu Lisesi

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi

Belediye Fen Lisesi

Yücel Boru Fen Lisesi

Macit Zeren Fen Lisesi

Muğla 75.Yıl Fen Lisesi

Hakim, Savcı ve Avukat Eğitim Bursu: Hakim, Savcı ve Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların çocuklarına ve eşlerine, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihler içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak Hukuk Fakültesi lisans programlarımızda %15 indirim uygulanacaktır. 

Lisans Öğreniminin Başlamasından Sonra Verilen Burslar
Madde 11. 
a-) Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu: Hazırlık Programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Üstün Başarı Bursları her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Temmuz ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur. 

i) Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için 1. ve 2. lisans yarıyılları sonunda (Güz, Bahar) 60 AKTS’yi, 3. ve 4. lisans yarıyılları sonunda 120 AKTS’yi, 5. ve 6. lisans yarıyılları sonunda 180 AKTS’yi tamamlamış olması gerekmektedir. Normal eğitim süresini (8. yarıyılı) tamamlayan öğrenciler bu burstan faydalanamazlar.

ii) Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için, ilgili yılın tüm derslerinden başarılı olması ve ilgili yılın Güz ve Bahar donemi ders yükü̈ toplamının 60 AKTS olması gerekmektedir. 60 AKTS’nin tamamlanmasında sadece yaz staj kredileri eksik olabilir. 

iii) Yaz Okulu ve ilgili yılın dışındaki ders yükü̈ 60 AKTS’nin tamamlanmasında dikkate alınmaz. 

iv) Irregular öğrenciler (Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda geçerek Bahar Yarıyılında lisans eğitimine başlayacak öğrenciler) ise Bahar yarıyılı sonunda bu haktan faydalanamazlar. Bir sonraki güz ve bahar dönemi (Haziran ayı) sonunda değerlendirmeye alınırlar.

v) Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.75 ve üzerinde olan öğrenciler, bir yıl sonraki eğitim- öğretim ücretinin %50’sinden,

vi) Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.60-3.74 olan öğrenciler bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %40’ından,

vii) Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.50-3.59 olan öğrenciler ise bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur. 

Bu burs, tam burslu olarak kazanan öğrenciler için geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu alması durumunda not ortalamasına bağlı olarak yukarıda belirtilen oranlarda indirimli ödeme yapar. 

b-) İhtiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar nedeniyle, bir yıl için verilen karşılıksız burstur. İhtiyaç̧ bursu talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Rektörlük onayı ile uygulanır. İzleyen akademik yıl için söz konusu bursa başvurular Mayıs’ın ilk haftası başlar ve Haziran sonunda sona erer. Tarihler, Rektörlük tarafından duyurulur. İhtiyaç̧ Bursu bir akademik yıl için geçerlidir. 

c-) Kurum Dışı Burslar: Özel veya tüzel kişiler MEF Üniversitesi’ne bağışta bulunarak, koşullu veya koşulsuz burs verebilirler. Bu burslara, Rektörlük tarafından onaylanmak koşuluyla, bir özel veya tüzel kişinin adı verilebilir. Bu bursların verileceği öğrenciler, varsa bağış̧ koşullarına bağlı kalarak, Burs Komisyonu tarafından belirlenir ve Rektörlük onayıyla uygulanır. 

MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları
Madde 12.

MEF Ulusal ve Uluslararası Lise Mezunlarına %50, İlkokul veya Ortaokul Mezunlarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer %50 eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Lisesi Mezunu olması durumunda %50 oranında indirimli ödeme yapar. MEF İlkokul veya Ortaokul mezunu olması durumunda ödeyeceği miktardan ise %25 oranında indirimli ödeme yapar. Öğrencinin bu burstan faydalanabilmesi için en az 2 yıl MEF Eğitim Kurumları’nda eğitim görmüş̧ olması gerekmektedir. 

MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 indirim yapılır. Bu burs Hazırlık Programı dahil toplam 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Uluslararası Ortak Lisans+Yüksek Lisans Programlarındaki Bursların Kullanımı
Madde 13.

Eğitim-öğretim başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayıp Uluslararası Lisans+Yüksek Lisans öğrenimini tercih eden öğrenciler, tam/kısmi veya diğer tüm eğitim-öğretim ücreti burslarından hazırlık ve MEF Üniversitesi’nde eğitim görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dışında eğitim görecekleri üniversitenin eğitim-öğretim ücretinin tamamını kendileri ödemekle yükümlüdürler.

3. BURS VEYA İNDİRİMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BURSUN KESİLMESİ

Burs veya İndirimlerin Birleştirilmesi
Madde 14.

Bu yönerge uyarınca birden fazla maddeye göre burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tercihleri doğrultusunda bunların en fazla iki tanesinden yararlanabilirler. Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu bu sınırlamaya dahil değildir. 

Bursun Kesilmesi
Madde 15.

Aşağıdaki durumlarda lisans öğrencilerine verilen burslar tamamen kesilir veya belli süreler için askıya alınır: 

a-) Bu yönergenin 5. Maddesinin a ve b fıkrasında zikredilen burslar ile Madde 6’da belirtilen burs hariç̧ diğer tüm burslar (ek burslar), öğrencinin, herhangi bir disiplin sucu nedeniyle, okuldan bir uzaklaştırma cezası alması halinde izleyen yarıyılda kesilir. İkinci bir uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ise ek bursları, bir daha bağlanmamak üzere kesilir.

b-) ÖSYM Yerleşme burslarından Üniversiteye Giriş̧ Tam ve kısmi burs ile Tercihim MEF Bursu, Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Çocukları Bursu, Kurumlarla Anlaşmalar kapsamında verilen burslar ve İhtiyaç Bursu akademik başarıdan bağımsızdır, not ortalamasına bağlı olarak kesilmez. YKS Yüksek Başarı Bursu, Diploma Bursu, MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması ve Öğretim Üyesi Bursu öğrencinin genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs, öğrencinin not ortalaması yeniden 2.00’ın üzerine çıkıncaya kadar askıya alınır. Genel not ortalaması 2.00’ın üstüne çıktığında, burs tekrar bağlanır.

c-) Burslar eğitim-öğretimin dondurulduğu dönemde verilmez.

d-) Lisans öğrenimini 4 yıldan önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir.

e-) Yatay geçişlerde üniversitemizden ayrılan öğrencilerin Madde 5 a, b ve c fıkralarında belirtilen bursları tamamen kesilir, öğrencinin yeniden kayıt yaptırması halinde, burs verilmesi Rektörlük yetkisindedir. 

4. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Madde 16.

Üniversite Senatosu’nun 1 Haziran 2021 tarihli 81. toplantısında uygulanmasına karar verilen bu yönerge, 2021-2022 Akademik yılından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme
Madde 17.

Bu Yönergeyi MEF Üniversitesi Rektörü yürütür. 

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul