Görev ve Sorumluluklar

 • Üniversitenin tüm idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasının sağlanması,

 • Üniversitenin tüm bürokratik ve idari süreçlerini yürütülmesi,

 • Yönetim Kurulu Toplantıları, Senato Toplantıları ve idari birimlerle yapılan toplantıların organize edilmesi; toplantı tutanaklarının tutulması, imzaya sunulması ve arşivlenmesi,

 • Yönetim Kurulu toplantıları için gündem maddelerinin ilgili birimlerden alınması ve gündemin hazırlanması; ardından Özel Kaleme iletilmesi,

 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların takibinin yapılması,

 • Genel Sekreterlik kapsamındaki duyuruların yapılması,

 • Her yıl gerçekleşen Yükseköğretim Kurulu denetim sürecinin ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütülmesi, sunulacak raporun hazırlanması ve Yükseköğretim Kuruluna ulaştırılması,

 • Yükseköğretim Kurulu denetimi sürecinde gerekli tüm lojistik desteğin ve koordinasyonun sağlanması,

 • Yükseköğretim Kurulundan gelen denetim raporu sonuçlarına göre ara raporun hazırlanması sürecinin koordine edilmesi ve takibi,

 • Bölüm kontenjan listeleri ve ücretlerinin önce Rektörlük, ardından da Senato ve Mütevelli Heyeti onayına sunulması; onaylanan listelerin Yükseköğretim Kuruluna iletilmesi ve takibinin yapılması,

 • MEF Üniversitesi bünyesindeki komisyonların işleyişlerinin ve üyelerinin çalışma sürelerinin takip edilmesi,

 • Fakülte ve/veya Enstitüden gelen talepler doğrultusunda akademisyen ilanlarının yayınlanması ve İnsan Kaynakları Birimi ile koordine şekide takip edilmesi,

 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadronun kurulması,

 • Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Yönetim kurulu, Senato ve Rektör'ün vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul