2022-2023 Girişli Öğrenciler için Burs Yönergesi

1.AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1.
Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve diğer destekler ile yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara yönlendirmek, yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda MEF Üniversitesi’nin adını duyurmaktır. 

Kapsam
Madde 2.
Bu yönerge, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde öğrenimini sürdüren öğrencilere sağlanacak burs ve desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar. 

Tanımlar
Madde 3.
Bu yönergede geçen,
a-) Üniversite: MEF Üniversitesini,
b-) Mütevelli Heyet: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c-) Mütevelli Heyet Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, 
d-) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü
e-) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini
f-) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı 
ifade eder. 

Burs Komisyonu
Madde 4.
Burs Komisyonu, Rektör başkanlığında, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanacak Mütevelli Heyet Üyeleri ve Rektör tarafından atanacak akademik ve idari kadrodan oluşur. Burs Komisyonu, sürekli bir komisyon olup kendisine gelen talepleri, hazırladığı değerlendirme raporu ile birlikte sonuçları Mütevelli Heyet Başkanı’na sunar. Mütevelli Heyet Başkanı’nın değerlendirmesinden sonra, sonuçlar Rektörlük tarafından ilan edilir.

LİSANS BURSLARI

ÖSYM Yerleşme Bursları
Madde 5.
a-) Üniversiteye Giriş̧/Tam Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin tam burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir. 
b-) Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl süreyle, eğitim-öğretim ücretinden belirtilen oranlarda muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş̧) yıldır. Üniversiteye Giriş̧/Kısmi Burs alıp cift anadal ve yandal yapan öğrenciler herhangi bir ek ödeme yapmazlar. Bu burs, yaz okullarında ise alınan kısmi burs oranında geçerlidir. 
c-) YKS Yüksek Başarı Bursu: ÖSYM tarafından her yıl yapılan YKS puanı ile Üniversite’nin herhangi bir programına tam burslu olarak yerleşen ve yerleştiği puan türünde, Türkiye sıralamasında Eşit Ağırlık ve Sayısal puan türünde ilk 5.000, Dil puan türünde ilk 1.000 sıralamasına giren öğrencilere hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıl süreli olacak şekilde her yıl dokuz ay, destek bursu verilir. Bu burs, kayıt dondurulan ve ders kaydı yapılmayan dönemlerde verilmez. Destek bursunun miktarı her yıl Rektörlük tarafından belirlenir. 
MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen 2022-2023 Akademik Yılı YKS Yüksek Başarı Bursları aşağıdaki gibidir.  

EA ve SAY Puan Türü Sıralaması Dil Puan Türü Sıralaması Burs Miktarı
1-100 1 -20  2.200 TL 
101-500 21-100 1.800 TL
501-1000 101-200 1.500 TL
1001-2000 201-500 1.100 TL
2001-5000 501-1000 750 TL

d-) Diploma Bursu: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita , AP ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda, ÖSYM yerleşme bursu uygulandıktan sonra kalan tutar üzerinden %25 eğitim-öğretim bursu verilir. Bu burs, hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. 

Diploma Adı Açıklama 
IB (Uluslararası Bakalorya)  34 ve üstü 
Abitur 2.00 ve altı 
Matura (Reifeprüfung)  2.00 ve altı 
Maturita  Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar 
AP En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak
Fransız Bakaloryası  Sınav Notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransız Liselerinden alınan denklikler kabul edilmez.) 

e-) MEF Eğitim Kurumları Uluslararası Proje Yarışması 
MEF Okulları’nın 2015 yılı ve sonrasında düzenlediği MEF Eğitim Kurumları Uluslararası Proje Yarışmasında ödül verilen her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan proje sahiplerinin MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrencilere ÖSYM yerleşme bursu uygulandıktan sonra kalan tutar üzerinden %25 eğitim-öğretim bursu verilir. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere bursu toplam en fazla 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Şehit (Devlet, Harp ve Vazife) Çocukları Bursu
Madde 6.
Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki yerleştirme Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türü sıralamasında ilk 50.000, Dil puan türünde ise ilk 5.000 sıralamada olan öğrencilerden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler bir lisans öğrencisinin sağlaması gereken tüm koşulları sağladıkları takdirde ilgili bursa başvuruda bulunabilirler. Adayın, koşulları sağladığına dair tüm belgelerini Üniversite tarafından belirlenen takvim ve usule uygun olarak sunması gerekir. Belgelerin üniversite tarafından onaylanması durumunda "Şehit Çocukları Bursu" verilir. Tercih öncesi, adayların belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu "Üniversiteye giriş̧/tam burs" kapsamındadır. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 6 (altı) yıl süreyle burs devam eder. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır.

Kardeş İndirimi Bursu
Madde 7.
Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe ödemekle yükümlü olduğu eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır. Bu burstan yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler veya yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanabilir. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan, bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler ile onların daha önceki akademik yıllarda kayıt olmuş kardeşleri faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. 

Öğretim Üyesi Bursu
Madde 8.
Lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin, anne veya babaları Türkiye’de bir üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi veya öğretim elemanı olarak çalışıyorlarsa eğitim- öğretim ücreti üzerinden %10 oranında burs sağlanır. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler faydalanabilir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş̧/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirimli ödeme yapar. Bu burs Hazırlık Programı dahil toplam en fazla 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş̧) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Madde 9.
Tercihim MEF Bursu 
Adayların ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile MEF Üniversitesi’nin lisans programlarında, 

  • Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen bölümleri ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihlerine yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda; 

  • İlköğretim Matematik Bölümünü birinci sırada yazmaları ve bu tercihlerine yerleşmeleri durumunda, ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş̧) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak indirim uygulanır. İndirim uygulanacak programlar ve indirim oranları her yıl Rektörlük tarafından belirlenir. MEF Üniversitesi öğrencileri kurum içinde farklı bir bölüme geçiş yapmaları durumunda, ilk kayıt oldukları bölümdeki Tercihim MEF Bursu silinir, geçiş yaptıkları bölümün ilk kayıt oldukları yıldaki Tercihim MEF Bursunu almaya hak kazanırlar. 

MEF Üniversitesi Rektörlük tarafından belirlenen ve 2022-2023 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan Tercihim MEF Bursu detayları aşağıdaki gibidir: 
 

YKS puanı ile MEF Üniversitesi’nin; Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık lisans programlarını, Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda %50’lik bursları %60’a yükseltilir. 

YKS puanı ile MEF Üniversitesi Hukuk lisans programını; Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda %50’lik bursları %55’e yükseltilir. 

YKS puanı ile MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği %50 burslu lisans programını ilk tercihinde yazmaları ve bu tercihine yerleşmeleri durumunda %50’lik bursları %75’e yükseltilir.

Kurumlarla Yapılan Anlaşmalar
Madde 10.
Söz konusu başlık altında verilecek burslarla ilgili Rektörlük tarafından özel kurumlarla anlaşma yapılabilir. Burslar ve indirim oranları Rektörlük tarafından her yıl ilan edilir. 

MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından özel kurumlarla yapılan anlaşmalar kapsamında 2022-2023 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan burslar aşağıdaki gibidir.  

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Bursu: 
Fen Bilimleri Okulları ile Fen Bilimleri Temel Liselerinden 2017-2018 ve sonrasındaki, eğitim-öğretim yılı mezunlarına, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanlarına ve çocuklarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanları ve çocuklarının bu burstan faydalanabilmesi için Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarında çalıştığına dair belgeyi her kayıt döneminde yenilemesi gerekmektedir. 

Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu 2017-2018 ve sonrasındaki, eğitim-öğretim yılı mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %5 indirim uygulanacaktır. 

Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okullar Eğitim Bursu: Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okulların 2018-2019 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına, MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır.

Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri Eğitim Bursu: Her yıl Rektörlük tarafından belirlenen devlet liselerinin 2018-2019 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır. 

Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri 2021 Yılı Listesi

İl Okul Adı
İSTANBUL Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
İSTANBUL İstanbul Erkek Lisesi
İSTANBUL Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
ANKARA Ankara Fen Lisesi
İZMİR İzmir Fen Lisesi
İSTANBUL İstanbul Atatürk Fen Lisesi
İSTANBUL Çapa Fen Lisesi
İSTANBUL Cağaloğlu Anadolu Lisesi
BURSA Tofaş Fen Lisesi
ADANA Adana Fen Lisesi
İSTANBUL Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
KAYSERİ Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
İZMİR Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
KONYA  Konya-Meram Fen Lisesi
AYDIN  Aydın Fen Lisesi
MERSİN Eyüp Aygar Fen Lisesi
İSTANBUL Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
ANTALYA  Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
BURSA Nilüfer İMKB Fen Lisesi
İSTANBUL Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
ANKARA Ankara Pursaklar Fen Lisesi
DENİZLİ Erbakır Fen Lisesi
İSTANBUL Kadıköy Anadolu Lisesi
GAZİANTEP Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
MALATYA Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi
ANKARA Atatürk Anadolu Lisesi
İSTANBUL Haydarpaşa Lisesi
SAMSUN Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
MANİSA Manisa Fen Lisesi
ADANA Seyhan İMKB Fen Lisesi
ESKİŞEHİR Eskişehir Fatih Fen Lisesi
KAYSERİ Sümer Fen Lisesi
İSTANBUL Yaşar Acar Fen Lisesi
İSTANBUL Vefa Lisesi
İZMİR Atatürk Lisesi
DİYARBAKIR  Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
KOCAELİ Kocaeli Fen Lisesi
ANKARA Cumhuriyet Fen Lisesi
TRABZON Trabzon Merkez Fen Lisesi
MERSİN Yahya Akel Fen Lisesi
OSMANİYE TOBB Osmaniye Fen Lisesi
İSTANBUL Beşiktaş Anadolu Lisesi
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
İSTANBUL Pertevniyal Lisesi
KONYA  Karatay Fen Lisesi
İSTANBUL Validebağ Fen Lisesi
AYDIN  Nazilli Fen Lisesi
İSTANBUL Burak Bora Anadolu Lisesi
BURSA Bursa Anadolu Lisesi
İSTANBUL Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
GAZİANTEP TOBB Fen Lisesi
DENİZLİ AYDEM Fen Lisesi
MALATYA Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
ANKARA Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
ADANA Adana Anadolu Lisesi
ADANA Çukurova Anadolu Lisesi
İZMİR Bornova Anadolu Lisesi
ERZURUM Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
İSTANBUL Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
SAMSUN  Aziz Atik Fen Lisesi 
İSTANBUL Adnan Menderes Anadolu Lisesi
KAYSERİ Nuh Mehmet Küçükalık Anadolu Lisesi
İSTANBUL Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
TEKİRDAĞ Ebru Nayim Fen Lisesi
KIRŞEHİR Prof. Dr. İlhan Kılıçözü Fen Lisesi
ELAZIĞ Kaya Karakaya Fen Lisesi
İSTANBUL Şehremini Anadolu Lisesi
ADIYAMAN Adıyaman Fen Lisesi
KONYA  Selçuklu Fen Lisesi
KOCAELİ Muammer Dereli Fen Lisesi
HATAY Hatay Fen Lisesi
KÜTAHYA Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
ANTALYA  Antalya Anadolu Lisesi
SAKARYA Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
DİYARBAKIR  İMKB Fen Lisesi
TRABZON Trabzon Yomra Fen Lisesi
MANİSA  Halil Kale Fen Lisesi
ANKARA Gazi Anadolu Lisesi
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Fen Lisesi
BALIKESİR Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
İSTANBUL Atatürk Anadolu Lisesi
SİVAS Sivas Fen Lisesi
İSTANBUL Çemberlitaş Anadolu Lisesi
İSTANBUL Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
İSTANBUL M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
HATAY İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
KOCAELİ Yücel Boru Fen Lisesi
ÇANAKKALE Çanakkale Fen Lisesi
GAZİANTEP Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
ANKARA Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
MERSİN Sesim Sarpkaya Fen Lisesi
ESKİŞEHİR Eskişehir Anadolu Lisesi
İSTANBUL İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
ANTALYA  Namık Karamancı Fen Lisesi
DENİZLİ Yaşar Kımıl Fen Lisesi
TOKAT Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
AKSARAY  Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi
ANKARA Özkent Akbilek Fen Lisesi
BURSA Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
İZMİR İzmir Kız Lisesi

Hakim, Savcı ve Avukat Eğitim Bursu: Hakim, Savcı ve Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların çocuklarına ve eşlerine, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 sırasında yazmaları ve bu tercihler içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak Hukuk Fakültesi lisans programlarımızda %15 indirim uygulanacaktır.

Lisans Öğreniminin Başlamasından Sonra Verilen Burslar
Madde 11. 
a-) Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu: Hazırlık Programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Üstün Başarı Bursları her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Temmuz ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur. 
 i) Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için 1. ve 2. lisans yarıyılları sonunda (Güz, Bahar) 60 AKTS’yi, 3. ve 4. lisans yarıyılları sonunda 120 AKTS’yi, 5. ve 6. lisans yarıyılları sonunda 180 AKTS’yi tamamlamış olması gerekmektedir. Normal eğitim süresini (8. yarıyılı) tamamlayan öğrenciler bu burstan faydalanamazlar. 
ii) Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için, ilgili yılın tüm derslerinden başarılı olması ve ilgili yılın Güz ve Bahar donemi ders yükü̈ toplamının 60 AKTS olması gerekmektedir. 60 AKTS’nin tamamlanmasında sadece yaz staj kredileri eksik olabilir. 
iii) Yaz Okulu ve ilgili yılın dışındaki ders yükü̈ 60 AKTS’nin tamamlanmasında dikkate alınmaz. 
iv) Irregular öğrenciler (Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda geçerek Bahar Yarıyılında lisans eğitimine başlayacak öğrenciler) ise Bahar yarıyılı sonunda bu haktan faydalanamazlar. Bir sonraki güz ve bahar dönemi (Haziran ayı) sonunda değerlendirmeye alınırlar.
v) Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.75 ve üzerinde olan öğrenciler, bir yıl sonraki eğitim- öğretim ücretinin %50’sinden,
vi) Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.60-3.74 olan öğrenciler bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %40’ından,
vii) Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.50-3.59 olan öğrenciler ise bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur. 

Bu burs, tam burslu olarak kazanan öğrenciler için geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu alması durumunda not ortalamasına bağlı olarak yukarıda belirtilen oranlarda indirimli ödeme yapar. 

b-) İhtiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar nedeniyle, bir yıl için verilen karşılıksız burstur. İhtiyaç̧ bursu talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Rektörlük onayı ile uygulanır. İzleyen akademik yıl için söz konusu bursa başvurular Mayıs’ın ilk haftası başlar ve Haziran sonunda sona erer. Tarihler, Rektörlük tarafından duyurulur. İhtiyaç̧ Bursu bir akademik yıl için geçerlidir. 

c-) Kurum Dışı Burslar: Özel veya tüzel kişiler MEF Üniversitesi’ne bağışta bulunarak, koşullu veya koşulsuz burs verebilirler. Bu burslara, Rektörlük tarafından onaylanmak koşuluyla, bir özel veya tüzel kişinin adı verilebilir. Bu bursların verileceği öğrenciler, varsa bağış̧ koşullarına bağlı kalarak, Burs Komisyonu tarafından belirlenir ve Rektörlük onayıyla uygulanır. 

MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları
Madde 12.
ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen MEF Ulusal ve Uluslararası Lise Mezunlarına %50, İlkokul veya Ortaokul Mezunlarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer %50 eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Lisesi Mezunu olması durumunda %50 oranında indirimli ödeme yapar. MEF İlkokul veya Ortaokul mezunu olması durumunda ödeyeceği miktardan ise %25 oranında indirimli ödeme yapar. Öğrencinin bu burstan faydalanabilmesi için en az 2 yıl MEF Eğitim Kurumları’nda eğitim görmüş̧ olması gerekmektedir. 

ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen  MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 indirim yapılır. Bu burs Hazırlık Programı dahil toplam 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Uluslararası Ortak Lisans+Yüksek Lisans Programlarındaki Bursların Kullanımı
Madde 13.
Eğitim-öğretim başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayıp Uluslararası Lisans+Yüksek Lisans öğrenimini tercih eden öğrenciler, tam/kısmi veya diğer tüm eğitim-öğretim ücreti burslarından hazırlık ve MEF Üniversitesi’nde eğitim görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dışında eğitim görecekleri üniversitenin eğitim-öğretim ücretinin tamamını kendileri ödemekle yükümlüdürler.

III. BURS VEYA İNDİRİMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BURSUN KESİLMESİ

Burs veya İndirimlerin Birleştirilmesi
Madde 14.
Bu yönerge uyarınca birden fazla maddeye göre burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tercihleri doğrultusunda bunların en fazla iki tanesinden yararlanabilirler. Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu bu sınırlamaya dahil değildir. 

Bursun Kesilmesi
Madde 15.
Aşağıdaki durumlarda lisans öğrencilerine verilen burslar tamamen kesilir veya belli süreler için askıya alınır: 
a-) Bu yönergenin 5. Maddesinin a ve b fıkrasında zikredilen burslar ile Madde 6’da belirtilen burs hariç̧ diğer tüm burslar (ek burslar), öğrencinin, herhangi bir disiplin sucu nedeniyle, okuldan bir uzaklaştırma cezası alması halinde izleyen yarıyılda kesilir. İkinci bir uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ise ek bursları, bir daha bağlanmamak üzere kesilir.
b-) ÖSYM Yerleşme burslarından Üniversiteye Giriş̧ Tam ve kısmi burs ile Tercihim MEF Bursu, Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Çocukları Bursu, Kurumlarla Anlaşmalar kapsamında verilen burslar ve İhtiyaç Bursu akademik başarıdan bağımsızdır, not ortalamasına bağlı olarak kesilmez. YKS Yüksek Başarı Bursu, Diploma Bursu, MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması ve Öğretim Üyesi Bursu öğrencinin genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs, öğrencinin not ortalaması yeniden 2.00’ın üzerine çıkıncaya kadar askıya alınır. Genel not ortalaması 2.00’ın üstüne çıktığında, burs tekrar bağlanır.
c-) Burslar eğitim-öğretimin dondurulduğu dönemde verilmez.
d-) Lisans öğrenimini 4 yıldan önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir.
e-) Yatay geçişlerde üniversitemizden ayrılan öğrencilerin bursları tamamen kesilir, öğrencinin yeniden kayıt yaptırması halinde, burs verilmesi Rektörlük yetkisindedir.

IV. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Madde 16.
Üniversite Senatosu’nun 29 Haziran 2022 tarihli 91. toplantısında uygulanmasına karar verilen bu yönerge, 2022-2023 Akademik yılından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme
Madde 17.
Bu Yönergeyi MEF Üniversitesi Rektörü yürütür. 

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul