2024-2025 Girişliler için Burs Yönergesi

I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1.

Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve diğer destekler ile yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara yönlendirmek, yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda MEF Üniversitesi’nin adını duyurmaktır.

 

Kapsam

Madde 2.

Bu yönerge, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde öğrenimini sürdüren öğrencilere sağlanacak burs ve desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3.

Bu yönergede geçen,

a-) Üniversite: MEF Üniversitesini,

b-) Mütevelli Heyet: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c-) Mütevelli Heyet Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d-) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü

e-) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini

f-) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı

ifade eder.

 

Burs Komisyonu

Madde 4.

Burs Komisyonu, Rektör başkanlığında, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanacak Mütevelli Heyet Üyeleri ve Rektör tarafından atanacak akademik ve idari kadrodan oluşur. Burs Komisyonu, sürekli bir komisyon olup kendisine gelen talepleri, hazırladığı değerlendirme raporu ile birlikte sonuçları Mütevelli Heyet Başkanı’na sunar. Mütevelli Heyet Başkanı’nın değerlendirmesinden sonra, sonuçlar Rektörlük tarafından ilan edilir.

 

II. LİSANS BURSLARI

ÖSYM Yerleşme Bursları

Madde 5.

a-) Üniversiteye Giriş̧/Tam Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin tam burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir.

 

b-) Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl süreyle, eğitim-öğretim ücretinden belirtilen oranlarda muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş̧) yıldır. Üniversiteye Giriş̧/Kısmi Burs alıp çift anadal ve yandal yapan öğrenciler herhangi bir ek ödeme yapmazlar. Bu burs, yaz okullarında ise alınan kısmi burs oranında geçerlidir.

 

c-) YKS Yüksek Başarı Bursu: ÖSYM tarafından her yıl yapılan YKS puanı ile Üniversite’nin herhangi bir programına tam burslu olarak yerleşen ve yerleştiği puan türünde, Türkiye sıralamasında Eşit Ağırlık ve Sayısal puan türünde ilk 5.000 sıralamasına giren öğrencilere hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıl süreli olacak şekilde her yıl dokuz ay, destek bursu verilir. Bu burs, kayıt dondurulan ve ders kaydı yapılmayan dönemlerde verilmez. Destek bursunun miktarı her yıl Rektörlük tarafından belirlenir.

 

2024-2025 Akademik Yılı YKS Yüksek Başarı Bursu

EA ve SAY Puan Türü Sıralaması

Burs Miktarı

EA ve SAY Puan Türü Sıralaması

Burs Miktarı

1-100

8.800 TL

101-500

7.200 TL

501-1000

6.000 TL

1001-2000

4.400 TL

2001-5000

3.000 TL

 

d-) Diploma Bursu: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita , AP ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihleri MEF Üniversitesi olan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda, ÖSYM yerleşme bursu uygulandıktan sonra kalan tutar üzerinden %25 eğitim-öğretim bursu verilir. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere bursu toplam en fazla 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

 

Diploma Adı

Açıklama

Diploma Adı

Açıklama

IB (Uluslararası Bakalorya)

34 ve üstü

Abitur

2.00 ve altı

Matura (Reifeprüfung)

2.00 ve altı

Maturita

Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar

AP

En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

Fransız Bakaloryası

Sınav Notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransız Liselerinden alınan denklikler kabul edilmez.)

 

e-) MEF Eğitim Kurumları Uluslararası Proje Yarışması

MEF Okulları’nın 2015 yılı ve sonrasında düzenlediği MEF Eğitim Kurumları Uluslararası Proje Yarışmasında ödül verilen her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan proje sahiplerinin MEF Üniversitesi’ni vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrencilere ÖSYM yerleşme bursu uygulandıktan sonra kalan tutar üzerinden %25 eğitim-öğretim bursu verilir. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere bursu toplam en fazla 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

 

Kardeş İndirimi Bursu

Madde 6.

Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe ödemekle yükümlü olduğu eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır. Bu burstan yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler veya yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanabilir. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk üç tercihinde yazan, bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler ile onların daha önceki akademik yıllarda kayıt olmuş kardeşleri faydalanabilir. Kardeşlerden MEF Üniversitesi’ne önceki yıllarda kayıt yaptırmış öğrencide tercih koşulu aranmamaktadır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

 

Öğretim Üyesi Bursu

Madde 7.

Lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin, anne veya babaları Türkiye’de bir üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi veya öğretim elemanı olarak çalışıyorlarsa ödeyeceği eğitim- öğretim ücreti üzerinden %10 oranında burs sağlanır. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler faydalanabilir. Bu burs Hazırlık Programı dahil toplam en fazla 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş̧) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

 

Madde 8.

Tercihim MEF Bursu

Adayların,

• YKS puanı ile MEF Üniversitesi’nin; Hukuk, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin %50 burslu lisans programlarını, Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içinde yerleşmeleri (veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması) durumunda %50’lik bursları %55’e yükselir. 2024-2025 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

• YKS puanı ile MEF Üniversitesi’nin; Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği, Psikoloji ve İç Mimarlık Bölümlerinin ücretli lisans programlarını, Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içinde yerleşmeleri (veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması) durumunda %20’lik bir burs alırlar. 2024-2025Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Bu burs kapsamında öğrenciler, ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş̧) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak indirim uygulanır. MEF Üniversitesi öğrencileri kurum içinde farklı bir bölüme geçiş yapmaları durumunda, ilk kayıt oldukları bölümdeki Tercihim MEF Bursu silinir, geçiş yaptıkları bölümün ilk kayıt oldukları yıldaki Tercihim MEF Bursunu almaya hak kazanırlar.

 

Kurumlarla Yapılan Anlaşmalar

Madde 9.

Söz konusu başlık altında verilecek burslarla ilgili Rektörlük tarafından özel kurumlarla anlaşma yapılabilir. Burslar ve indirim oranları Rektörlük tarafından her yıl ilan edilir.

MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından özel kurumlarla yapılan anlaşmalar kapsamında 2024-2025 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan burslar aşağıdaki gibidir.

a) Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Bursu

i. Fen Bilimleri Okulları ile Fen Bilimleri Temel Liseleri 2017-2018 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanlarına ve çocuklarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanları ve çocuklarının bu burstan faydalanabilmesi için Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nda çalıştığına dair belgeyi her kayıt döneminde yenilemesi gerekmektedir.

ii. Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu 2017-2018 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %5 indirim uygulanacaktır.

b) Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okullar Eğitim Bursu

Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okulların 2018-2019 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına, MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarındailk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır.

c) Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri Eğitim Bursu

Her yıl Rektörlük tarafından belirlenen devlet liselerinin 2018-2019 ve sonrasındaki eğitim-öğretim yılı mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır.

Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri 2024 Listesi

Okul Adı

Okul Türü

Yabancı Dili

İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Fransızca

İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi

İngilizce

İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Anadolu Teknik Programı

İngilizce

İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi

İngilizce

Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Aydın / Efeler / Aydın Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Konya / Meram / Meram Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Fransızca

Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi /

Anadolu Lisesi

İngilizce

İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ

Anadolu Teknik Programı

İngilizce

İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Vepuan Teknik Anadolu Lisesi / HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ

Anadolu Teknik Programı

İngilizce

Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi /

Anadolu Lisesi

İngilizce

Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / SİBER GÜVENLİK ALANI

Anadolu Teknik Programı

İngilizce

İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Aydın / Nazilli / Nazilli Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Fransızca

Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Denizli / Merkezefendi / Aydem Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Fransızca

Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi

İngilizce

Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi

İngilizce

İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi /

Anadolu Lisesi

İngilizce

Isparta / Merkez / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Gaziantep / Şahinbey / Tobb Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi

İngilizce

Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Osmaniye / Merkez / Tobb Osmaniye Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi

İngilizce

İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi /

Anadolu Lisesi

Almanca

Kayseri / Melikgazi / Kayseri Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi /

Anadolu Lisesi

İngilizce

Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

Anadolu Teknik Programı

İngilizce

İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi /

Anadolu Lisesi

İngilizce

Konya / Karatay / Karatay Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi /

Anadolu Lisesi

İngilizce

Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi /

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

Konya / Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Muğla / Menteşe / Menteşe Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi /

Fen Lisesi

İngilizce

BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi

Fen Lisesi

İngilizce

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi

Fen Lisesi

İngilizce

ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi

Fen Lisesi

İngilizce

SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi

Fen Lisesi

İngilizce

ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi

Fen Lisesi

İngilizce

SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi

Fen Lisesi

İngilizce

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi

Fen Lisesi

İngilizce

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

d) Hakim, Savcı ve Avukat Eğitim Bursu

Hakim, Savcı ve Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların çocuklarına ve eşlerine, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihler içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak Hukuk Fakültesi lisans programımızda %15 indirim uygulanacaktır.

 e) Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası - TÜRKÇİMENTO Eğitim Bursu

ÇEİS ve TÜRKÇİMENTO’ya Üye Şirketlerde çalışanların çocuklarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır.

Lisans Öğreniminin Başlamasından Sonra Verilen Burslar

Madde 10.

a-) Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu:

Hazırlık Programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Üstün Başarı Bursları her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Temmuz ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur. Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu ile ilgili koşullar aşağıdaki şekildedir:

1. Değerlendirmenin yapılacağı akademik yıl bahar dönemi sonunda aşağıda belirtilen burs tahsis koşullarını sağlayan, her bölümün 1., 2. ve 3. Sınıfını bölüm birinciliği ile tamamlayan öğrenciler Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu kontenjanından yararlanır:

• 1. Sınıfı tamamlayan birincinin, Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu kontenjanından yararlanabilmesi için 2 veya 3 dönem öğrenim görmüş olması gerekir. 4 ve üzeri dönem öğrenim görmüş 2. Sınıf öğrencileri burstan faydalanamazlar.

• 2. sınıfı tamamlayan birincinin, Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu kontenjanından yararlanabilmesi için 4 veya 5 dönem öğrenim görmüş olması gerekir. 6 ve üzeri dönem öğrenim görmüş 3. Sınıf öğrencileri burstan faydalanamazlar.

• 3. sınıfı tamamlayan birincinin, Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu kontenjanından yararlanabilmesi için 6 veya 7 dönem öğrenim görmüş olması gerekir. 8 ve üzeri dönem öğrenim görmüş öğrenciler burstan faydalanamazlar.

Öğrencilerin sınıfları Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğimizin 39. Maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

Öğrenciler, başarılı oldukları AKTS değerine göre 1, 2, 3 ve 4. sınıf/yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.

a) 0-59 AKTS 1. sınıf

b) 60-119 AKTS 2. sınıf

c) 120-179 AKTS 3. sınıf

ç) 180-240 AKTS 4. sınıf

2. Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için, ilgili yılın tüm derslerinden başarılı olması ve ilgili yılın Güz ve Bahar donemi ders yükü toplamının 60 AKTS olması gerekmektedir. 60 AKTS’nin tamamlanmasında sadece yaz staj kredileri eksik olabilir.

3. Yaz Okulu ve ilgili yılın dışındaki ders yükü ile kurum içi veya kurum dışı transfer edilen dersler ile Açık Kitlesel Çevrimiçi Dersler (MOOC) 60 AKTS’nin tamamlanmasında dikkate alınmaz.

4. Irregular öğrenciler (Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda geçerek Bahar Yarıyılında lisans eğitimine başlayacak öğrenciler) ise Bahar yarıyılı sonunda bu haktan faydalanamazlar. Bir sonraki bahar dönemi (Haziran ayı) sonunda değerlendirmeye alınırlar.

5. Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.75 ve üzerinde olan bölüm birincileri, bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden,

6. Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.60-3.74 olan olan bölüm birincileri, bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %40’ından,

7. Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.50-3.59 olan olan bölüm birincileri ise bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur.

8. Birden fazla bölüm birincisi olması durumunda aşağıda belirtilen sıraya göre eşitlik bozulana kadar sıralama yapılır:

• Güz ve Bahar yarıyıllarında alınan toplam kredi sayısı fazla olan öğrenci birinci sayılır.

• Güz ve Bahar yarıyıllarında alınan derslerde alınan harf notları arasında en fazla A notu bulunan öğrenci birinci sayılır.

• Güz ve Bahar yarıyıllarında alınan derslerde alınan harf notları arasında en fazla B+ notu bulunan öğrenci birinci sayılır.

• Güz ve Bahar yarıyıllarında alınan derslerde alınan harf notları arasında en fazla B notu bulunan öğrenci birinci sayılır.

• Güz ve Bahar yarıyıllarında alınan derslerde sırasıyla D, D+, C-, C ve C+ notlarından herhangi birinin almamış olan öğrenci birinci sayılır.

9. Güz ve/veya bahar yarıyıllarında değişim programı kapsamında yurtdışında bulunan öğrenciler Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu’ndan faydalanamaz.

Bu burs, tam burslu olarak kazanan öğrenciler için geçerli değildir. Öğrenci ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu alması durumunda not ortalamasına bağlı olarak yukarıda belirtilen oranlarda indirimli ödeme yapar.

 

b-) İhtiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar nedeniyle, bir yıl için verilen karşılıksız burstur. İhtiyaç̧ bursu talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Rektörlük onayı ile uygulanır. Tarihler, Rektörlük tarafından duyurulur. İhtiyaç̧ Bursu bir akademik yıl için geçerlidir.

 

c-) Kurum Dışı Burslar: Özel veya tüzel kişiler MEF Üniversitesi’ne bağışta bulunarak, koşullu veya koşulsuz burs verebilirler. Bu burslara, Rektörlük tarafından onaylanmak koşuluyla, bir özel veya tüzel kişinin adı verilebilir. Bu bursların verileceği öğrenciler, varsa bağış̧ koşullarına bağlı kalarak, Burs Komisyonu tarafından belirlenir ve Rektörlük onayıyla uygulanır.

 

 

MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları

Madde 11.

MEF Özel Eğitim Kurumları Mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda MEF Ulusal ve Uluslararası Lise Mezunlarına ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50, İlkokul veya Ortaokul Mezunlarına ise %25 indirim uygulanır. Öğrencinin bu burstan faydalanabilmesi için en az 2 yıl MEF Eğitim Kurumları’nda eğitim görmüş olması gerekir. Bu burs Hazırlık Programı dahil toplam 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

 

ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin vakıf üniversiteleri program sıralamalarında ilk 3 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm vakıf üniversitesi tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 indirim uygulanır. Bu burs Hazırlık Programı dahil toplam 6 (altı) yıldır. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

 

Uluslararası Ortak Lisans+Yüksek Lisans Programlarındaki Bursların Kullanımı

Madde 12.

Eğitim-öğretim başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayıp Uluslararası Lisans+Yüksek Lisans öğrenimini tercih eden öğrenciler, tam/kısmi veya diğer tüm eğitim-öğretim ücreti burslarından hazırlık ve MEF Üniversitesi’nde eğitim görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dışında eğitim görecekleri üniversitenin eğitim-öğretim ücretinin tamamını kendileri ödemekle yükümlüdürler.

 

III. BURS VEYA İNDİRİMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BURSUN KESİLMESİ

Burs veya İndirimlerin Birleştirilmesi

Madde 13.

Bu yönerge uyarınca öğrenciler Üniversiteye Giriş/Tam Burs ve Üniversiteye Giriş/Kısmi burslarına ilave olarak en fazla bir maddeye göre daha burs veya indirim almaya hak kazanabilirler. Ücretli programlara yerleşen öğrenciler ise toplamları %50’yi aşmayacak şekilde en fazla iki burs veya indirim almaya hak kazanabilirler. Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu bu sınırlamalara dahil değildir.

 

Bursun Kesilmesi

Madde 14.

Aşağıdaki durumlarda lisans öğrencilerine verilen burslar tamamen kesilir veya belli süreler için askıya alınır:

a-) Bu yönergenin 5. Maddesinin a ve b fıkrasında zikredilen burslar hariç̧ diğer tüm burslar (ek burslar), öğrencinin, herhangi bir disiplin sucu nedeniyle, okuldan bir uzaklaştırma cezası alması halinde izleyen yarıyılda kesilir. İkinci bir uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ise ek bursları, bir daha bağlanmamak üzere kesilir.

b-) ÖSYM Yerleşme burslarından Üniversiteye Giriş, tam (%100, Şehit Gazi Yakını, Depremzede) ve kısmi burs ile Tercihim MEF Bursu, Kardeş İndirimi Bursu, Kurumlarla Anlaşmalar kapsamında verilen burslar, MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding bursları ve İhtiyaç Bursu akademik başarıdan bağımsızdır, not ortalamasına bağlı olarak kesilmez. YKS Yüksek Başarı Bursu, Diploma Bursu, MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması ve Öğretim Üyesi Bursu öğrencinin genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs, öğrencinin not ortalaması yeniden 2.00’ın üzerine çıkıncaya kadar askıya alınır. Genel not ortalaması 2.00’ın üstüne çıktığında, burs tekrar bağlanır.

c-) Lisans öğrenimini 4 yıldan önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir.

d-) Yatay geçişlerde üniversitemizden ayrılan öğrencilerin bursları tamamen kesilir, öğrencinin yeniden kayıt yaptırması halinde, burs verilmesi Rektörlük yetkisindedir.

IV. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 15.

Üniversite Senatosu’nun 10 Haziran 2023 tarihli 110. toplantısında uygulanmasına karar verilen bu yönerge, 2024-2025 Akademik Yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16.

Bu Yönergeyi MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul