Kalite Komisyonu

MEF Üniversitesi  Kalite Komisyonu, MEF Üniversitesi’nin bir bütün olarak değerlendirilmesi, kalitenin tüm süreçlerde geliştirilmesi, tabi olduğu bağımsız dış değerlendirme ile süreçlerdeki kalite düzeylerinin onanmasına ilişkin çalışmaları planlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince 11.02.2019/59. Senato kararıyla kurulmuştur.

komisyonun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Kalite Geliştirme

  • Kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek

  • İç ve Dış Değerlendirme

  • Stratejik Planlama ve İzleme’de rehberlik etmek

Komisyon çalışmalarını Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi (ÜYBS) üzerinden oluşturduğu alt komisyonlar ve akademik/idari kalite elçileri aracılığı ile yürütmektedir.


23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeli Madde 16 ve MEF Üniversitesi Senatosunca kabul edilen (11.02.2019/59. Senato Toplantısı) Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarına göre oluşturulan Kalite Komisyonu ve İdari Kalite Komisyonu

MEF Üniversitesi Kalite Komisyonu

Prof.Dr. Muhammed  Şahin
Rektör (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Fevzi Ünal
Mühendislik Fakültesi Dekanı (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Havva Karagöz
Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Semra Ağralı Taşkın
Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Mustafa Özcan
Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mustafa  Kibaroğlu
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Arda  İnceoğlu
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Sevil Sezen
Öğrenci Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Tönük
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Süheyl Batum
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Aslı Erinç Ünal
Genel Sekreter, Kurumsal İlişkiler Direktör V.

Barış Keser
Öğrenci İşleri Direktörü

Doğu Paker Özdemir
CELT Direktörü

Anjariitta Rantanen
Akademik Planlama Direktörü

Ömer Burak Çamurcu
Öğrenci Konseyi Başkan V.

Şulenur Kemaloğlu
Araştırma ve Teknoloji Uzmanı 

MEF Üniversitesi İdari Kalite Komisyonu

Aslı Erinç Ünal
Genel Sekreter, Kurumsal İlişkiler Direktör V.

Ertuğrul Çimen
Kütüphane Direktörü

Metin Yılmaz
Mali İşler ve İK Direktörü

Begüm Arıkan
Genel Sekreter Yard., Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülte Sekreteri

Elif Veli
Mühendislik Fakülte Sekreteri

Nergiz Elmas
Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri

İpek Yarar
Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri

Ebru Karslıoğlu
Fen Bilimleri Enstitü Sekreteri

Elif Çelik
Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri

Selin Taşçı
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte Sekreteri

Figen Ulusoy
İdari İşler Direktörü

Aylin Engin
Spor ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü

Eylem Yavuzcan
Yabancı Diller YO İdari Koordinatörü

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul