Üniversite ile İlişik Kesme

Enstitü Yönetim Kurulu'nun 12.07.2017 tarihli 5 numaralı kararı gereğince;

Öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda kesinti yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

a) Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihine kadar başvurduğunda %10,

b) Derslerin başlamasını takip eden 2. hafta sonuna kadar başvurduğunda %20,

c) Derslerin başlamasını takip eden 4. hafta sonuna kadar başvurduğunda %50.

İlişik Kesme Prosedürü

İlişik kesmek isteyen öğrenci Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden İlişik Kesme Talebini iletir. Talep aşağıdaki birimler tarafından onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından işlenir. 

  • Kayıtlı Olduğu Fakülte Dekanlığı / Enstitü Müdürlüğü

  • Kütüphane Direktörlüğü

  • Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü

  • Bilgi İşlem Direktörlüğü

  • Uluslararası Ofis Direktörlüğü

  • Öğrenci Dekanlığı

  • Spor ve Kulüpler Koordinatörlüğü