Askerlik İşlemleri

Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin sevk tehir işlemleri, SIS üzerinden otomatik olarak en geç 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmeyecek şekilde yapılır. Tecil talebi sonucu olumsuz olur ise durum öğrenciye eposta ile iletilir. Öğrencinin red sebebine göre gerekli aksiyonları alması kendi sorumluluğundadır.

Sevk tehiri teklif edilebilmesi için öğrencilerin askere sevklerinin yapılmış olması gerekmektedir. Askere sevki yapılmamış öğrencilerin sevk tehiri yapılamaz. 

Mezun oldukları programın dengi veya daha alt düzeydeki bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin askerlikleri ertelenmez. (RG: 27379 Milli Savunma Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği madde 12/f-3)

Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir. (1111 sayılı kanun madde 35/c)

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrenciler askere sevklerini isteğe bağlı olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak 1 yıla kadar tehir edebilirler. (1111 sayılı kanun madde 36)