İşletme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Günümüzün iş hayatındaki zorlu rekabet koşulları, çalışanları ve yöneticileri kendilerini sürekli geliştirerek bireysel ve kurumsal olarak yenilikçi olmayı, fark yaratmayı ve bu farkı ortaya koyarak şirketlerin başarısına doğrudan olumlu değer katmalarını gerektirmektedir.  İş hayaında yöneticillik kademelerinde yükselerek şirketlerini hem yerel hem de küresel pazarlarda başarılı kılmayı hedefleyen profesyoneller için tasarladığımız MBA programlarımızda:

  • hızla değişen koşullarda pazardaki gereklilikler

  • yeni teknoloji ve iş alanlarının iş hayatına olan etkileri

  • önümüzdeki dönemi belirleyecek trendleri ve gelişmeler

  • karmaşık ekonomik, coğrafi ve politik denklemler

  • bireylerin ve kurumların bu tür durumlarda karşısında nasıl konumlanabileceği 

gibi stratejik öneme sahip faktörlere odaklanılarak, katılımcılara yönetim konusunda farklı bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırılmaktadır.

Programlarımızda bu bilgiler gerçek hayata dair vaka analizleriyle ve grup içi tartışmalarla pekiştirilmekte, gerek akademik gerekse iş hayatından gelen hocaların teorik ve pratik anlatımlarıyla zenginleştirilmektedir.

MBA Programları kapsamında açılan programlar aşağıdaki gibidir:

  • MBA İngilizce Tezsiz

  • MBA İngilizce Tezli

  • MBA Türkçe Tezsiz