Başvuru ve Kabul Şartları

Ekonomi ve Finans İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Lisans derecesine sahip olmak.

 • İngilizce yeterlik belgesi: Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir. IELTS kabul edilmemektedir.)

Ekonomi ve Finans İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Lisans derecesine sahip olmak.

 • ALES sınavında herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE ve GMAT gibi bir sınavdan muadili puan almış olmak,

 • İngilizce yeterlik belgesi: Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir. IELTS kabul edilmemektedir.)

Ekonomi ve Finans Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Lisans derecesine sahip olmak.

 • ALES sınavında herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE ve GMAT gibi bir sınavdan muadili puan almış olmak,

Ekonomi ve Finans Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Lisans derecesine sahip olmak.

Başvuru
Başvuru çevrimiçi yapılacak, belgelerin asılları kayıt esnasında teslim edilecektir. Başvuru formu ile başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Mülakat
Adaylar ile yüz yüze veya telefon ile görüşme yapılacaktır.

İstenen belgeler (Kesin kayıtta teslim edilecektir)

 • Diploma: E-Devlet'ten alınan lisans mezuniyet belgesi. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim Kurumunun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların Yükseköğretim Kurulundan aldıkları Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları gerekir.

 • Lisans Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. 

 • Güncel Özgeçmiş (CV)

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • E-Devlet'ten alınan askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için)

 • ALES belgesi (Tezli programlar için)

 • İngilizce yeterlik belgesi: (İngilizce programlar için) Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir. IELTS kabul edilmemektedir.

Kayıt işlemi esnasında, adayların başvuruda ilettikleri belgelerin aslını ibraz edilmesi gereklidir.

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin