Başvuru ve Kabul Şartları

Mekatronik ve Robotik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 • Mühendislik veya fen bilimleri lisans derecesine sahip olmak (Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.)

 • İngilizce yeterliğini sağlamış olmak (YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL en az 55, TOEFL iBT en az 66 ve eşdeğeri. IELTS geçerli değildir. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl, TOEFL geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

 • ALES sınavında sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak, veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE ve GMAT gibi bir sınavdan muadili puan almış olmak.ALES belgesi ve eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Mekatronik ve Robotik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 • Mühendislik veya fen bilimleri lisans derecesine sahip olmak (Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.)

 • İngilizce yeterliğini sağlamış olmak (YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL en az 55, TOEFL iBT en az 66 ve eşdeğeri. IELTS geçerli değildir. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl, TOEFL geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

Başvuru
Başvuru çevrimiçi yapılacak, belgelerin asılları kayıt esnasında teslim edilecektir.
 
İstenen belgeler (Eksik belge ile kayıt yapılmamaktadır.  Programa kabul edildikten sonra kayıt için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak iletmeniz gerekmektedir.)

 • e-Devlet'ten alınacak mezuniyet belgesi

 • Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi

 • Güncel Özgeçmiş (CV)

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • 2 adet referans isim

 • Askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için) fotokopisi

 • ALES belgesi (Say. min55) - Tezli program için 

 • İngilizce yeterlik belgesi (Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir.)

Başvuru işlemi esnasında, adayların fotokopisini getirdikleri belgelerin aslını ibraz etmesi gereklidir.

Mülakat
Adaylar ile sözlü mülakat yapılacaktır.

Değerlendirme Süreci
Adayların kabul edilmesi aşamasında başvuruda iletilen belgeleri, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır.

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin