Başvuru ve Kabul Şartları

Öğrenme Bilimleri İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

 • Lisans derecesine sahip olmak,

 • En az 1 (bir) yıl öğretmenlik deneyimi,

 • İngilizce yeterlik belgesi (İngilizce program için) (Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir.)

Öğrenme Bilimleri Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

 • Lisans derecesine sahip olmak,

 • En az 1 (bir) yıl öğretmenlik deneyimi,

Başvuru
Başvuru çevrimiçi yapılacak, belgelerin asılları kayıt esnasında teslim edilecektir.

Mülakat
Adaylar ile sözlü mülakat yapılacaktır.

İstenen belgeler

 • Diploma: E-Devlet'ten alınan lisans mezuniyet belgesi. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim Kurumunun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların Yükseköğretim Kurulundan aldıkları Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları gerekir.

 • Lisans Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. 

 • Güncel Özgeçmiş (CV)

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • E-Devlet'ten alınan askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için)

 • İngilizce yeterlik belgesi: (İngilizce program için) Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Adayların KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL' den 55, TOEFL'dan 66 puan almış olmaları yeterlidir. IELTS kabul edilmemektedir.

Kayıt işlemi esnasında, adayların başvuruda ilettikleri belgelerin aslını ibraz edilmesi gereklidir.

Öğrenme Bilimleri Türkçe Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

●       Lisans derecesine sahip olmak.

*Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.

●       Programa kabul için, lisans eğitimi akademik not ortalaması barajı bulunmamakla beraber, yüksek not ortalaması adaylara avantaj sağlayacaktır.

●       Önerilen Program tezli olup, ALES (EA: 55, SAY: 55, SÖZ: 55) puanı gerekmektedir.

●       Diploma veya mezuniyet belgesi: Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayın bir lisans programından mezun durumda olması gerekir. Mezun adayın başvuruda mezuniyet ve diploma belgesini sunması gereklidir.

●       Resmi transkript: Resmi transkript belgesi başvuruda sunulmalıdır.

●       Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programında en az 1(bir) yıl öğretmenlik deneyimi istenmektedir. Bu programın amacı sertifika vermek değildir, pedagojik formasyona sahip adaylar başvurabilir.

●       Referans mektubu: Lisansüstü program başvurusunda iki adet referans mektubu istenir.

●       Amaç yazısı: Adayın programa katılma amacını belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır.

●       Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların ayrıca yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğrenme Bilimleri İngilizce Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

●       Lisans derecesine sahip olmak.

*Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.

●       Programa kabul için, lisans eğitimi akademik not ortalaması barajı bulunmamakla beraber, yüksek not ortalaması adaylara avantaj sağlayacaktır.

●       Önerilen Program tezli olup, ALES (EA: 55, SAY: 55, SÖZ: 55) puanı gerekmektedir.

●       İngilizce yeterliğini sağlamış olmak (YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL 55, TOEFL iBT 66 ve eşdeğeri),

●       Diploma veya mezuniyet belgesi: Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayın bir lisans programından mezun durumda olması gerekir. Mezun adayın başvuruda mezuniyet ve diploma belgesini sunması gereklidir.

●       Resmi transkript: Resmi transkript belgesi başvuruda sunulmalıdır.

●       Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programında en az 1(bir) yıl öğretmenlik deneyimi istenmektedir. Bu programın amacı sertifika vermek değildir, pedagojik formasyona sahip adaylar başvurabilir.

●       Referans mektubu: Lisansüstü program başvurusunda iki adet referans mektubu istenir.

●       Amaç yazısı: Adayın programa katılma amacını belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır.

●       Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların ayrıca yapılacak bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin