Başvuru ve Kabul Şartları

Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

  • Lisans derecesine sahip olmak.

Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

  • Lisans derecesine sahip olmak.(Lisans ortalaması en az 2.50/4 veya 65/100)

  • ALES sınavında EA puan türünden en az 65 puan almış olmak, veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE ve GMAT gibi bir sınavdan muadili puan almış olmak. ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Başvuru
Başvuru çevrimiçi yapılacak, belgelerin asılları kayıt esnasında teslim edilecektir.

İstenen belgeler (Eksik belge ile kayıt yapılmamaktadır.  Programa kabul edildikten sonra kayıt için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak iletmeniz gerekmektedir.)

  • Diploma: E-Devlet'ten alınan lisans mezuniyet belgesi. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim Kurumunun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların Yükseköğretim Kurulundan aldıkları Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları gerekir.

  • Lisans Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. 

  • Güncel Özgeçmiş (CV)

  • 2 adet vesikalık fotoğraf

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

  • E-Devlet'ten alınan askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için)

  • ALES belgesi (Tezli programlar için)

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin