Araştırma Alanları

Modelleme ve Optimizasyon

Çift Düzeyli Programlama

Doğrusal Olmayan Programlama

Havayolu Ekip Çizelgeleme

Karışık Tamsayılı Programlama

Matematiksel Programlama ve Kombinatoryal Optimizasyon

Öbek Büyüklüğü Belirleme Problemleri

Paralel ve Kesikli Optimizasyon

Sezgisel Algoritmalar

Sırt Çantası Problemleri

Rassal Sistemler ve Simülasyon

Enerji Planlaması ve Yönetimi

Fiyatlandırma

Oyun Teorisi

Rassal Süreçler

Risk Analizi

Simülasyon

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tesis Yer Seçimi

Ulaşım Planlama ve Lojistik

Üretim ve Envanter Planlama

Veri Analitiği

Karar Destek Sistemleri

Pazarlama Analitiği

Veri Madenciliği