Mühendislik fakültesi öğrencileri profesyonel çalışma ortamlarını tanımak, üniversitede edinilen bilgilerin pratik çalışma ortamında uygulanmasını görmek ve bu bilgileri uygulama imkanına olabilmek için staj yapacaklardır. 20’şer iş günü sürecek iki zorunlu stajın ilkinin ikinci yıl sonunda ikincisinin ise üçüncü yıl sonunda yapılması uygundur. 

Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
MEF Üniversitesi Staj Yönergesi


2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile birlikte staj başvuru ve kabul süreci online sistem (SIS) üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

1. Stajın bulunması

Öğrencilerimiz zorunlu veya gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi SIS üzerinden üretebilirler.

2. Staj yapılacak kurum ve departmanın bölüm staj komisyona onaylatılması

SIS üzerinden formu doldurunuz. Onay talebi staj koordinatörünün ekranına düşecektir.

3. Staj yapılacak kurumun onayı

Staj koordinatörünün onayının ardından staj başvuru ve kabul formunun çıktısını alıp firmaya onaylatınız.

4. Staj kabul ve onay formunun sisteme yüklenmesi

Firmanın onayladığı formu taratıp, SIS'te Staj başvuru ve kabul formu yükle bağlantısına yükleyiniz. Orijinal formu staj dosyanıza ekleyiniz. 

5. SGK işlemlerinin yapılması

Staj başlangıç tarihinden en geç 5 gün önce, dördüncü madde öğrenci tarafından tamamlanmış olmalıdır. Sigorta giriş işlemleri üniversite tarafından yapılır. 
Öğrenci SGK işe giriş bildirgesine SIS üzerinden ulaşabilir. 

Staj Süresince

"Daily Activities" tablosunun doldurulmasıTablo staj raporunda istenen formatta doldurulur ve staj yapılan kurumda öğrenciden sorumlu olan mühendise imzalatılır. 

Staj Sonrası
Stajın tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz, aşağıdaki dokümanları fakülte staj yönergesinde belirtilen tarihe kadar bölüm staj komisyonuna teslim etmekle yükümlüdürler.

Dökümanlar

Firma staj değerlendirme formu:

SIS tarafından üretilen değerlendirme formu bağlantısı, staj yapılan kuruma gönderilir. Kurum online olarak doldurduğu formun çıktısını kapalı zarfta öğrenciye verir. Bağlantının kuruma ulaşmaması durumunda, kurum boş formu (Türkçe veya İngilizce) elle doldurup kapalı zarfta öğrenciye verebilir. Zarf bölüme teslim edilir.

Mühendislik öğrencileri için staj anketi:

SIS üzerinden doldurulur. Anketi doldurmayan öğrencilerin staj notu verilmez.

Staj Raporu:

 Dijital Kopyası BB ve SIS üzerinden yüklenir.