Araştırma Alanları

Yapı Mühendisliği

Betonarme ve çelik yapıların deprem etkileri altındaki davranışı  

Yapı sistemlerinin doğrusal olmayan analizi  

Yapıların kazı kökenli zemin yerdeğiştirmeleri altındaki davranışı  

Yapıların lifli polimer kompozit malzemeler ile güçlendirilmesi ve onarılması  

Açıkdeniz rüzgar enerjisi

Yapı Malzemeleri

Çimento esaslı malzemeler  

Betonun erken yaş özellikleri  

Betonun mikroyapısı  

Altyapı sistemlerinin servis ömürlerinin modellenmesi  

İleri beton teknolojileri

Geoteknik Mühendisliği

Zemin dinamiği  

Kuvvetli yer hareketleri  

Sıvılaşma  

Mikro bölgeleme  

Deprem senaryoları  

Sürdürülebilir geo-malzemeler  

Yüzeysel ve derin temeller  

Çevre geotekniği  

İstinat yapıları  

Zeminlerin iyileştirilmesi

Deprem Mühendisliği

Depreme dayanıklı yapı tasarımı  

Deprem izolasyonu ve enerji sönümleme sistemleri 

Deprem performansı değerlendirme ve güçlendirme  

Performansa dayalı tasarım  

Yapıların onarım ve güçlendirilmesi  

Yapı dinamiği  

Pasif enerji sönümleme sistemleri   

Sismik yalıtım sistemleri

Yapı İşletmesi

İnşaat sözleşmeleri ve sözleşme yönetimi  

Yapım maliyetleri

Su Kaynakları

Su kaynakları mühendisliği

Geomatik Mühendisliği

Coğrafi bilgi teknolojileri 

Gönüllü coğrafi bilgi (VGI) 

Kitle-kaynak 

Afet yönetimi 

Karar destek sistemleri 

Karayolu geometrik tasarımı